Beheersorgaan Bibliotheek

De Bibliotheek wordt bijgestaan door een beheersorgaan, samengesteld op basis van de evenredige vertegenwoordiging van de overheid en de vertegenwoordigers van de gebruikers en strekkingen.

Het beheersorgaan houdt toezicht op en geeft advies over het algemeen beheer van de bib.

Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk, en in het bijzonder voor de beleidsplanning maar ook over de infrastructuur en de werking.

Samen met de bibliothecaris concretiseert het beheersorgaan het beleidsplan in uitvoerende acties.

Huidige samenstelling