Blauwe zone en Shop & Go

De intergemeentelijke vereniging ‘Parkeren Regio Kortrijk’ zal instaan voor het toezicht op het parkeren in Kuurne. Naast de controle op de parkeerduurbeperking (blauwe zone) zal er ook controle zijn op andere parkeerovertredingen zoals parkeren op het voetpad of op het zebrapad. Overtredingen ivm parkeren zijn niet langer alleen de bevoegdheid van politie, maar kunnen voortaan ook worden vastgesteld door een aangestelde ambtenaar.

Wat is blauwe zone

Blauwe zone betekent dat er in de zone aangeduid met de verkeersborden een parkeerduurbeperking geldt van maximaal 2 uur. Elke bestuurder die een auto parkeert in de zone moet beperkte parkeertijd moet de blauwe parkeerschijf aanbrengen.

Wat is shop & go

Op verschillende plaatsen in het centrum kan je 30 minuten parkeren zonder parkeerschijf. Volgende regels gelden op de groene shop & go plaatsen:

  • maximale parkeerduur is 30 minuten
  • parkeerschijf plaatsen is niet nodig
  • houders van een bewonerskaart kunnen geen gebruik maken van deze plaatsen tussen 9 en 19 uur voor langer dan 30 minuten
  • houders van een parkeerkaart voor mindervaliden kunnen niet  onbeperkt parkeren op dergelijke plaatsen

Hoe parkeerschijf gebruiken

De schijf moet achter de voorruit worden geplaatst, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Je stelt de parkeerschijf in op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst (voorbeeld: aankomst om 14u21: schijf op 14u30)

Je kan maximum 2 uur parkeren, te rekenen vanaf  het uur dat staat aangeduid op de parkeerschijf.

Wie moet geen parkeerschijf gebruiken

Alle voertuigen die geen auto’s zijn (bv.motorfietsen)

Voertuigen gebruikt door personen met een handicap wanneer de parkeerkaart voor gehandicapten is aangebracht.

Bewoners die in het bezit zijn van een bewonerskaart.

Parkeerschijf niet gelegd of parkeerduur overschreden

Je kiest voor het ‘halve dag-tarief’, 20 euro. Je krijgt een betalingsverzoek en betaalt het verschuldigde bedrag binnen de 8 dagen.