Wijziging eenrichtingsverkeer Leiestraat

Gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2022
19 april 202230 september 2022
leiestraat signalisatie

Tijdens de werken in het tweede deel van de Kerkstraat wordt het éénrichtingsverkeer in de Leiestraat gewijzigd. Vanaf half april zullen de auto's richting het Kruiske rijden. Fietsen, speedpedelecs en bromfietsen klasse A worden nog steeds in beide richtingen toegelaten. Deze gewijzigde verkeerssituatie duurt tot en met het einde van de werken in de Kerkstraat.

Wat verandert er?

 • Leiestraat éénrichtingsverkeer richting Kruiske in plaats van richting de Harelbeeksestraat
 • Het deel van de Koning Albertstraat (tussen de werfzone in de Kerkstraat en de Twaalfde Liniestraat) wordt er verkeer in beide richtingen toegestaan zodat alle panden in de Koning Albertstraat bereikbaar blijven.

Wanneer?

Vanaf 19 april tot en met september.

Waarom?

Zodat iedere woning en handelszaak in het centrum optimaal bereikbaar blijft.

Ga je naar het centrum?

Volg de rode pijltjes om te parkeren op een gratis randparking (parking Damier of parking Vlaskouter), je kunt je auto hier voor langere tijd parkeren.  De groene pijltjes begeleiden je naar parking Marktplein, hier kan je voor korte tijd parkeren met je blauwe schijf.

Wees extra alert en voorzichtig op de weg tijdens de werken. Volg de signalisatie en pas je snelheid aan.

Bewonersbrief Leiestraat

Leiestraat situatie half april tem september
kerkstraat luchtbeeld

Concreet vanaf 19 april tot en met september

 • De Kerkstraat is volledig onderbroken (tussen Marktplein & 't Kruiske)
 • Koning Albertstraat:
  • éénrichtingsverkeer tussen Harelbeeksestraat en Twaalfde Liniestraat
  • tweerichtingsverkeer tussen Twaalfde Liniestraat en Koning Albertstraat
 • Leiestraat:
  • Wijziging éénrichtingsverkeer: Harelbeeksestraat → 't Kruiske! 
 • Generaal Eisenhowerstraat (tussen Kruispunt en Tramstatie):
  • doodlopend!