Het definitieve ontwerp

Gepubliceerd op Woensdag 07 april 2021

Tijdens de buurtwandelingen op vrijdag 11 en zaterdag 12 september werden de plannen aan de buurtbewoners en ondernemers voorgesteld. Op deze momenten zijn er suggesties voor aanpassingen aan het ontwerp gekomen. Hierna werden er wijzigingen aan het ontwerp aangebracht. Het gaat om kleinere ingrepen die groen, parkeren en beleven nog meer in balans moeten brengen. De nieuwe plannen werden gevalideerd in februari door het college van burgemeester en schepenen.

Benieuwd naar het ontwerpplan? Bekijk het hier!

Volgende aanpassingen werden doorgevoerd:

Marktplein:

 • Aan zuidkant van de kerk is het aantal parkeerplaatsen opgetrokken 2 naar 6. Deze zijn voorbehouden voor ceremoniewagens en mensen met een beperking.
 • Tussen de Kerk en het Marktplein is de parkeerstrook is langer gemaakt naar de Heilig Hartstraat toe. Op deze manier creëerden we 5 extra parkeerplaatsen.
 • Heilig Hartstraat is voorbehouden voor plaatselijk verkeer en bewoners. In- en uitrit van de parkeervakken is via het marktplein.
 • Het Marktplein zelf krijgt een langse parkeerstrook die onder een winter/zomerregeling zal vallen. In de winter is er ruimte om te parkeren, in de zomer wordt deze ruimte ingezet in functie van de evenementen.
  Tussen deze parkeervakken is er een doorsteek tussen de groenzones in functie van belevering, verhuisbewegingen en brandweertoegang.
 • Aan de kant van de Twaalfde-Liniestraat krijgt het Marktplein een extra verschuiving van de rijweg om het verkeer te vertragen en meer ruimte te creëren voor horecaterrassen.

Kerkstraat:

 • De groenzone ter hoogte van huisnummer 48 is verplaatst richting huisnummer 58.
 • Het kruispunt Koningin Elisabethstraat - Kerkstraat is hertekend. Hierdoor is er extra parkeerplaats voor mensen met een beperking bijgekomen, alsook 2 extra parkeervakken aan de straatzijde van de slagerij.
 • Doordat de langse parkeervakken starten vroeger en de groenvakken geoptimaliseerd werden, hebben we 2 extra parkeerplaatsen gecreëerd.

Gen. Eisenhowerstraat

 • Er werd een asverschuiving ingevoerd waardoor de parkeerstrook kan wisselen van kant.
 • De bushalte, de opstaphalte en de kiss&ride verwisselt ook van kant
 • Er zijn 2 extra parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 39

De Vlaskouter

 • Aan de zijde van de bakkerij is de lichte knik die in de weg zat weggewerkt. Op deze manier werd er zowel voor als na het groenvak een extra parkeerplaats gecreëerd.
 • Aan het begin van de Vlaskouter zijn er 6 dwarse parkeervakken bijgekomen tussen de groene inritten van de garages.
 • Aan de Gen. Eisenhowerstraat is de parkeerzone aangepast naar een doorlopende parkeerstrook.

Koning Albertstraat:

 • Er werden enkele aanpassing gedaan (voornamelijk m.b.t. de groenzone) rond de schoolomgeving Spes in functie van de toegang voor o.a. de brandweer.

Doornstraat:

 • De groenvakken werden geoptimaliseerd in combinatie met enkele parkeervakken.