Gemeentelijke renovatiepremie

OPTIE 1: Ik sluit mijn woning aan op het warmtenet van Fluvius

En ik voldoe aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Mijn woning is minstens 10 jaar oud

Premiebedrag 30% maximaal 1.250 euro

 

OPTIE 2: Ik plaats een veilig waterverwarmingstoestel ter vervanging van een onveilig waterverwarmingstoestel

OPGELET: Voor deze werken moet altijd voorafgaand een controlebezoek gebeuren. Dit kunt u aanvragen in het woonloket.

Dit kan zijn:

 • een gesloten toestel type doorstromer op gas
 • een toestel type doorstromer op elektriciteit
 • een toestel type boiler op elektriciteit
 • een warmtepompboiler
 • een zonneboiler

bij vervanging van een onveilig toestel met open verbranding.

 

En ik voldoe aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Mijn woning is minstens 15 jaar oud
 • Mijn inkomen en dat van mijn wettelijke partner en/of mede-eigenaars ligt niet hoger dan onderstaande maximale grenzen (laagste inkomenscategorie Mijn VerbouwPremie). Hiervoor wordt gekeken naar het meest recente aanslagbiljet op moment van de aanvraag.
   • Alleenstaande € 40.730
   • Alleenstaande met 1 persoon ten laste €57.020 (te verhogen met € 4.160 per bijkomende persoon ten laste)

    (te verhogen met € 4.160 per bijkomende persoon ten laste)
   • Samenwonenden € 57.020 + € 4.160 per bijkomende persoon ten laste

Premiebedrag:

 • 30% maximaal 750 euro voor een toestel op gas
 • 30% maximaal 1.250 euro voor een toestel op elektriciteit
 • 30% maximaal 2.500 euro voor een warmtepompboiler of zonneboiler

 

OPTIE 3: Ik isoleer en renoveer mijn voorgevel

Dit kan zijn;

 • spouwmuurisolatie
 • buitenmuurisolatie langs de binnenkant
 • buitenmuurisolatie langs de buitenkant
 • in combinatie met verfraaiingswerken van de gevel

En ik voldoe aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Mijn woning is minstens 15 jaar oud
 • Mijn inkomen en dat van mijn wettelijke partner en/of mede-eigenaars ligt niet hoger dan onderstaande maximale grenzen (middelste inkomenscategorie Mijn VerbouwPremie). Hiervoor wordt gekeken naar het meest recente aanslagbiljet op moment van de aanvraag.
   • Alleenstaande € 51.840
   • Alleenstaande met 1 persoon ten laste €74.060

    (te verhogen met € 4.160 per bijkomende persoon ten laste)
   • Samenwonenden € 74.060 + € 4.160 per bijkomende persoon ten laste
 • De isolatie voldoet minstens aan de voorwaarden zoals voorgeschreven door de Vlaamse Mijn VerbouwPremie op de aanvraagdatum, zowel op het vlak van isolatiewaarde als op het vlak van eventuele voorwaarden voor de installateur.
 • Ik beschik, indien nodig, over een geldige omgevingsvergunning

Premiebedrag:

 • Eengezinswoning: 50% maximaal 500 euro
 • Woongelegenheid in meergezinswoning: 50% maximaal 250 euro

 

Bijkomende voorwaarde voor huurwoningen

Indien de premie wordt aangevraagd voor een huurwoning, moet er op het moment van de premie-aanvraag een geldig conformiteitsattest kunnen voorgelegd worden.

 

Procedure

 • STAP 1: ENKEL VOOR CATEGORIE 2: VERPLICHT VOORONDERZOEK VOOR DE START VAN DE WERKEN: aan te vagen in het woonloket en dit minstens 30 dagen voor de start van de renovatiewerken. Tijdens dit vooronderzoek wordt nagegaan of het te vervangen toestel voldoet aan de voorwaarden van het premiereglement.
 • STAP 2: NA DE WERKEN: INDIENEN PREMIEAANVRAAG bij het woonloket
  • Alle categorieën:
   • Gedetailleerde facturen (maximum 2 jaar oud)
   • Bewijs ouderdom woning
  • Categorieën 2 en 3:
   • Meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van de eigenaar(s)
   • Attest betreffende de samenstelling van het gezin
   • Attest kinderbijslag (bij meerderjarige kinderen) en/of invaliditeit
   • Categorieën 3: Foto’s toestand na de werken bij werken aan de voorgevel
   • Indien premie-aanvraag voor een huurwoning: conformiteitsattest

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

 • De werken mogen slechts uitgevoerd worden na het bekomen van een eventueel vereiste omgevingsvergunning.
 • De gemeente heeft het recht om bij een plaatsbezoek na te gaan of aan alle voorwaarden van het reglement wordt voldaan.
 • Alle verbintenissen vervallen bij overlijden van de premie-aanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning.
 • Binnen een periode van 10 jaar kan voor dezelfde woning en eenzelfde categorie slechts één maal een gemeentelijke renovatiepremie worden toegekend.

 

Combineer met Mijn VerbouwPremie