Huishoudelijk reglement

Geldt voor alle personen die het sportpark betreden en gebruik maken van de ruimte. Dit reglement dient nageleefd te worden, anders kunnen er maatregelen komen voor de gebruiker.

Het reglement ligt tevens ter inzage op het sportpark.

 Reglement zwembad   Reglement Sporthal/voetbal