Corona-update 6/08/2020

Gepubliceerd op Maandag 27 juli 2020

Besluit van de burgemeester 6/8

De burgemeester beslist dat op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen van de gemeente Kuurne het ten allen tijde verplicht is een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben.

De burgemeester beslist dat het dragen van een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof verplicht is voor iedereen vanaf 12 jaar in volgende straten en/of private of publiek druk bezochte plaatsen:

 • op alle publieke en private parkings van grootwarenhuizen, winkel- en tuincentra, supermarkten en het winkelgebied Ter Ferrants
 • voor alle publiek bij het grote "speelplein Boomgaardstraat" in het Sportpark
 • publieke ruimtes in alle openbare gebouwen van het Lokaal Bestuur Kuurne

Deze verplichting geldt zolang de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, genomen door de federale overheid, gehandhaafd blijven. Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones:

 • voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond-en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
 • voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps.
 • voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken).
 • voor beoefenaars van een sportactiviteit.

De burgemeester beslist dat het dragen van een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof verplicht is voor iedereen vanaf 12 jaar bij de volgende activiteiten:

 • op het Marktplein (straat- en pleingedeelte) en Twaalfde Liniestraat tussen nr. 1 en café De Kroone op de dagen van de kioskconcerten telkens van 17.00u tot 23.00u;
 • op de locaties en gedurende het evenement "minicinema", telkens van 20.30u tot 24.00u en enkel wanneer men zich op het terrein in kwestie verplaatst:
  • 11 augustus 2020, plein naast de Sint-Pieterskerk,
  • 12 augustus 2020, plein naast de Sint-Pieterskerk,
  • 18 augustus 2020, tuin van de voormalige pastorie, gelegen Kortrijksestraat 1,
  • 19 augustus 2020, tuin van de voormalige pastorie, gelegen Kortrijksestraat 1,
  • 25 augustus 2020, speelplein achter de Sint-Katharinakerk;
 • op het Marktplein (straat- en/of pleingedeelte) tijdens de wekelijkse markt op woensdag, telkens van 6.00u tot 13.00u, beperkt tot de zone waarin de marktkramen zijn opgesteld specifiek daartoe afgebakend, en zolang de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, genomen door de federale overheid terzake, gehandhaafd blijven.

Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond-en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.

Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig art. 22 van het ministerieel besluit van 24 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Beknopte samenvatting van de nieuwe maatregelen vanaf 29 juli

 • De bubbel wordt teruggeschroefd naar 5 personen per gezin waar je nauw contact mee hebt voor komende 4 weken. M.u.v. kinderen onder de 12 jaar.
 • Extra afstandsbubbel beperkt tot 10 personen. Mondmasker is verplicht. Dit voor samenkomsten, bijeenkomsten, recepties of eendagsuitstappen.
 • Evenementen beperken tot 100 personen en 200 buiten. Mondmaskers zijn verplicht.
 • Samenscholingen, uitstappen en bijeenkomsten alsook recepties zijn beperkt tot 10 personen m.u.v. zomerkampen. Opnieuw kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.
 • Registratieplicht bij welnesscentra en sportcentra. Lijst wordt nog uitgebreid.
 • Winkelen doe je terug alleen - 30 minuten per winkelbeurt.
 • Telewerk en vergaderen op afstand opnieuw de norm.
 • Geen bezoekers toegestaan bij wedstrijden en competities. Tornooien worden best afgelast.
 • Mondmaskers zijn verplicht op markten, in recyclageparken, in overheidsgebouwen, in winkelstraten, in drukke wandelgebieden ... En altijd waar sociale afstand niet gegarandeerd kan worden, verplicht bij evenementen!
 • Gratis railpass voor elke inwoner - https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/railpass/free-pass

Reizen

Raadpleeg https://diplomatie.belgium.be/nl voor je vertrekt. Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Formulier) invullen.

Verplichte quarantaine (*) en test bij terugkeer uit rode zone. Meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

  flowchart_reizen_in_corona

  Extra

  • Sluitingsuur horeca blijft tot 1 uur en verplichte registratie 1 persoon per tafe
  • Nachtwinkels sluiten om 22 uur
  • Tracing wordt snel opgevolgd. Hou zelf goed bij met wie je contact had.
  • Burgemeesters bevoegd om extra preventieve lokale maatregelen te nemen indien opflakkering op lokaal niveau. Van sluiten zaken , verbieden evenementen ... als lockdown en altijd in overleg met gouverneur. Leger en civiele kan waar nodig, mee handhaven bij lockdown.
  • Strengere handhaving voor de opvolging van regels. Actieve COVID-ploegen bij politie.