Kuurne gaat voor een levendig, bereikbaar en groen centrum

Gepubliceerd op Donderdag 10 september 2020
centrumvernieuwing

Donderdag 10 september stelde het College van Burgemeester en Schepenen de plannen van de centrumvernieuwing voor. Het hart van Kuurne krijgt een facelift van jewelste, zowel onder de grond als boven de grond. Betere wegen, veel meer groen en een vlottere bereikbaarheid. De tramstatie en het Marktplein worden geweldige plaatsen om te vertoeven.

Ingrijpende werken voor een toekomstgericht Kuurne

Kuurne staat voor de meest ingrijpende werken van de afgelopen 60 jaar, goed voor een investering van meer dan 20 miljoen euro in ons centrum”, zegt burgemeester Francis Benoit. “Het hart van het centrum zal een ziel krijgen. Geen hart van steen maar leefbaarheid, bereikbaarheid en groen. Een Kuurne voor de toekomst. Een noodzakelijke ingreep in de evolutie van onze gemeente. Een duidelijke identiteit met karakter. We bouwen een Kuurne voor de komende 40 jaar – voor onze kinderen en toekomst – klimaatproof, coronaproof, handelsproof, bereikbaarproof en nog veel meer!

Een blik op de plannen

Tramstatie en centrumparking

De Tramstatie ondergaat een metamorfose waar handel en horeca elkaar vinden. De grijze parking wordt een groene zone met ruimte voor ontmoeting voor onze inwoners. De handel krijgt extra terrasruimte. We voorzien nabij de handelszaken de nodige ruimte voor kortparkeren. 

tramstatie

Op de vernieuwde centrumparking aan de Vlaskouter kunnen bezoekers voor lange tijd parkeren. Via een groene wandelpromenade langsheen de Vlaskouter bereik je in geen tijd de Tramstatie.

Schepen van economie Johan Bosuyt: “We gaan voor een aantrekkelijk handelscentrum waar beleving en ontmoeting centraal staan. Bereikbaarheid en een vlotte verkeerscirculatie zijn belangrijke aandachtspunten. We gaan voor slim parkeren: kortparkeren aan winkels door de uitbreiding van shop&goparkings, langparkeren op de randparkings Vlaskouter en Damier. Groene verbindingen zorgen voor een snelle, aangename verplaatsing.”

Marktplein

Het Marktplein wordt een groene ontmoetingsplek. We ontharden het plein. Stenen maken plaats voor zitbanken, bomen en andere groenelementen. Een terrasje doen wordt er meer dan ooit een beleving. 

markt

Als feestgemeente garanderen we dat het hart van onze gemeente ook in de toekomst voldoende plaats kan bieden aan evenementen, toegankelijk en makkelijk begaanbaar voor iedereen. De auto kan je nog steeds kwijt op wandelafstand.

Burgemeester Francis Benoit: “De toegankelijkheid van het Marktplein was van in het begin niet goed. Eindelijk kunnen we hier ingrijpen ten behoeve van de minder mobiele mensen. Bovendien wordt het Marktplein een troef van ontmoeting, onthaasting en groene plek met terrasjes. In coronatijden hebben we ervaren hoe mensen hiernaar snakken.

Vlastuin

Langs het gemeentehuis richting Gen.Eisenhowerstraat komen we bij de Vlastuin. In deze grote open ruimte wordt een nieuw woonproject gerealiseerd door de sociale bouwmaatschappij mét een park.

Winkelstraten

De Kerkstraat  - tot het kruispunt Kattestraat-Leiestraat - en de Gen. Eisenhowerstraat worden groene, leefbare en bereikbare winkel- en woonstraten. We brengen kleur in de straat met de aanleg van verschillende groenperken. De voetganger en de fietser krijgt er de plek die hij/zij verdient. De trottoirs worden breder. Automobilisten kunnen zijdelings parkeren. 

kerkstraat

Schepen van mobiliteit Francis Watteeuw: “Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect van de herinrichting. We voorzien ruimere trottoirs en creëren een fietsvriendelijk centrum. Het Marktplein en de Koning Albertstraat worden bijkomende fietsstraten.”

De beide kruispunten met de Koningin Elisabethstraat worden heringericht en opgefleurd met groenperken.

Koning Albertstraat

De Koning Albertstraat wordt volledig heringericht met ruimte voor groen en verkeer.Onder de grond wordt het warmtenet aangelegd om het centrum te voeden van groene energie. We zorgen voor een veilige inrichting van de schoolomgeving van Spes Nostra en waar ruimte voorhanden is, wordt een groenperk voorzien. Geschrankt parkeren blijft mogelijk. 

albertstraat

Schepen van openbare werken Francis Watteeuw: “Alle riolen in het centrum worden vernieuwd. Huishoudelijk afvalwater en hemelwater worden gescheiden. Via de Doornenstraat en Harelbeeksestraat brengen we het warmtenet van Imog tot in het centrum. Energie die anders verloren gaat, wordt hergebruikt om publieke gebouwen op te warmen.”

We denken ook aan onze oudste inwoners en creëren een groene as naar de Leie via de Doornenstraat.

 

Schepen van openbare ruimte en vergroening Ann Messelier: “Uit het traject Kuurne 2035 kwam een grote vraag naar meer groen en minder stenen in ons centrum. In de ontwerpen van de centrumvernieuwing gingen we dan ook voluit voor een aangename leefomgeving via groene doorsteken. In de toekomst kan elke bezoeker zich aangenaam verplaatsen vanaf de parking Vlaskouter, via de Tramstatie, Marktplein, Vlastuin en winkelstraten tot aan de Leie.
We creëren leuke plekjes op pleinen om te vertoeven en verkoeling te vinden op warme dagen. Kortom, met de centrumvernieuwing geven we zuurstof aan ons Kuurne.”

Timing en communicatie

Het wordt een ingrijpende transformatie van ons centrum. De aannemers zullen lange tijd bezig zijn. In een eerste fase, van de zomer van 2021 tot na de zomer van 2023, worden het Marktplein, de Kerkstraat, de Gen. Eisenhowerstraat en de Tramstatie heringericht. Gelijktijdig pakken we de Doornenstraat aan. In een tweede fase, die start vanaf 2023, volgt de Kon. Albertstraat.

We bekijken met de betrokken aannemers om de twee grote deelfases waar mogelijk op te splitsen in kleinere fasen en de toegankelijkheid van inwoners en handelaars in de werfzone zoveel mogelijk te garanderen. Hierover gaan we tijdig in dialoog met de betrokkenen.

Burgemeester Francis Benoit: “We zetten alles op alles voor een goede communicatie. De werken zijn in verschillende fases en zullen 3 jaar duren. We zetten alle middelen in om te communiceren en luisteren. Ruim 9 maanden voor de eerste werken van start gaan, zetten we nu al de eerste stappen.”

Investeringen

Het gemeentebestuur investeert maar liefst zelf bijna 7 miljoen euro in de centrumvernieuwing. Met de investeringen van Aquafin (2 miljoen), Fluvius – warmtenet (6 miljoen) – de Watergroep (4 miljoen) en het bouwproject Vlastuin door Sociale Bouwmaatschappij Eigen gift, Eigen hulp (5,5 miljoen) komen we aan meer dan 20 miljoen investeringen in ons centrum de komende jaren.

Werk van velen

De centrumvernieuwing is werk van vele handen.

  • opdrachtgever: gemeentebestuur Kuurne
  • ontwerp: Bureau Cnockaert Urban Engineering
  • partners: Fluvius, Aquafin, Watergroep