Elektronische factuur bij overheidsopdrachten

Gepubliceerd op Woensdag 22 juni 2022

Door het koninklijk besluit van 9 maart 2022 worden ondernemers verplicht om hun factuur elektronisch te verzenden in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

De nieuwe verplichting zal gefaseerd in voege treden in functie van de waarde van de overheidsopdracht (of de concessie).

  • Voor facturen in het kader van een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking en die vanaf 1 november 2022 worden bekendgemaakt, zal elektronische facturatie het eerst verplicht worden.  
  • Daarna volgen deze voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 30 000 euro en die vanaf 1 mei 2023 worden bekendgemaakt.
  • De facturen voor de overige overheidsopdrachten die bekendgemaakt worden vanaf 1 november 2023 (met uitzondering van deze onder de voormelde drempel van 3 000 euro exclusief btw), volgen in een derde fase.