Gladheidsbestrijding

Vanaf midden november staat de technische dienst van de gemeente Kuurne terug paraat om sneeuw en ijzel te bestrijden zodat jouw mobiliteit verzekerd blijft. De gemeente Kuurne heeft voor de gladheidsbestrijding een beleid vastgelegd in een gladheidsbestrijdingsplan.

Straten

Hieronder een overzichtskaart met de primaire strooiroutes.

Strooiroutes

Aan de hand van dit overzicht kan je nagaan welke straten in jouw buurt worden gestrooid.  Deze primaire route omvat wegen met een belangrijke verkeersfunctie zoals hoofdwegen, busroutes en ontsluitingswegen en wegen op het bedrijventerrein.

Bij optredende gladheid en sneeuwval heeft het berijdbaar houden van deze wegen een hoge prioriteit. Alle straten in Kuurne sneeuwvrij houden is helaas onmogelijk en onbegonnen werk. Het is echter wel zo dat straten die minder bereden worden niet sneeuwvrij geraken.

Fietspaden

Aangezien de fietspaden belangrijk zijn voor woon/werk- en schoolverkeer, heeft ook de bestrijding van gladheid op de meeste fietspaden een hoge prioriteit. Volgende fietspaden worden door de gemeente sneeuwvrij gemaakt en gestrooid/gepekeld.

Verhoogde fietspaden

 • St-Katriensteenweg
 • Kon. Boudewijnstraat
 • Kortrijksestraat
 • Lt. Gen. G√©rardstraat
 • Harelbeeksestraat
 • De Vlaskouter
 • Boomgaardstraat

Aanliggende fietspaden

 • Vijverhoek
 • Heirweg
 • Boomgaardstraat
 • De Vlaskouter
 • Kerkstraat
 • Kouterstraat
 • Industrielaan

 

Extra informatie

Ruim sneeuw op je trottoir

Het is wettelijk verplicht dat je de sneeuw ruimt op het trottoir voor je deur. De gemeente vraagt daarom je medewerking om tijdens de vriesperiode de voet- en fietspaden vrij te houden. Als het glad is door ijzel, sneeuw of vorst moeten de bewoners, gebruikers en bij afwezigheid de eigenaars het voetpad vrijmaken zodat er een veilige doorgang is voor de voetgangers. Bij het sneeuwruimen mag je geen sneeuw/ijs op de rijbaan of het fietspad werpen. Gebruik geen water op voet- en fietspaden en op de openbare weg. Hou ook greppels en straatkolken vrij zodat het dooiwater kan wegvloeien.