Greppels, voetpaden en voetpadaanpassingen - aanvraag aanleg

Beschadiging van het voetpad of wegdek wordt door de dienst publieke ruimte afdeling Wegen en Water hersteld.

Je kan het voetpad of de boordstenen ook opnieuw laten aanleggen of aanpassen tegen betaling.

Kosten

De kosten werden opgenomen  in het retributiereglement:

Verlagen van boordstenen

(de schuin aan te leggen boordstenen idem)

€ 50,00 per lopende meter

(Her)aanleg van opritten

€ 60,00 per vierkante meter

Heraanleg van voetpaden e.d. na nieuwbouw, verbouwing of beschadiging

€ 60,00 per vierkante meter

Bouwen van een controleputje voor de riolering in de openbare stoep, als de voorgevel samenvalt met de rooilijn

€ 250,00 per stuk

Verplaatsen van vaste verkeerssignalisatie ten behoeve van een nieuwe in- en/of oprit

€ 100,00 per stuk

Alle kosten waarvoor in het reglement geen tarief wordt vastgesteld, worden aangerekend aan de kostprijs, inclusief alle lasten en belastingen die aan de gemeente worden aangerekend.

De kosten van de werken moeten betaald worden voor de aanvang van de werken, en uiterlijk binnen de 15 dagen na de datum van de invorderingsstaat.

De kosten van de werken worden verhaald op de aanvrager.

Bij gebreke van de betaling binnen de gestelde termijn wordt de goedkeuring vanaf het begin als niet bestaande geacht.

Extra informatie

Aanvraag

Je kan een melding maken van beschadiging

Plaatsbezoek

Een medewerker van het gemeentebestuur komt ter plaatse nazien of de vraag terecht is en wordt de schade aan het voetpad opgemeten

Je ontvangt een bevestiging via mail.

Betaling

De kosten van de werken moeten betaald worden, voor de aanvang van de werken, en uiterlijk binnen de 15 dagen na de datum van de invorderingsstaat.

Uitvoering

Na ontvangst van de betaling worden de werken ingepland en uitgevoerd