Laatste wilsbeschikking - aangifte

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of crematie) en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente.

Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:

 • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • in welk land uw laatste rustplaats zal zijn
 • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Je geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de Dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Extra informatie

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kan kiezen voor begraving of crematie. Wanneer je kiest voor crematie heb je volgende mogelijkheden:

 • crematie en begraving as binnen begraafplaats;
 • crematie en uitstrooiing as in strooiweide begraafplaats;
 • crematie en bijzetting van de assen in een columbarium op de begraafplaats;
 • crematie en uitstrooiing as in Belgische territoriale zee;
 • crematie en uitstrooiing as op andere plaats;
 • crematie en begraving as op andere plaats dan begraafplaats: Dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders (of voogd) van een minderjarige. Op openbaar domein kan het niet, en als de locatie geen eigendom is van de overledene of zijn/haar nabestaanden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist
 • crematie en bewaring as op andere plaats dan begraafplaats: De nabestaanden kunnen, mits dezelfde toestemming dan bij de vorige manier, de assen ook bewaren. Bij het einde van deze bewaring moet de as worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in het columbarium op de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel;
 • Katholieke godsdienst;
 • Protestantse godsdienst;
 • Anglicaanse godsdienst;
 • Orthodoxe godsdienst;
 • Joodse godsdienst;
 • Islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Burgerzaken. Wanneer u de verklaring wijzigt, behoudt de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel de recentste vermelding. Wanneer u ze volledig intrekt zonder nieuwe bepaling,  wordt geen enkele informatie bewaard.

Uw nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Wat wanneer u verandert van hoofdverblijfplaats?

Bij verandering van hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente, stuurt de bevoegde dienst uw schriftelijke verklaring over de keuze van de manier van teraardebestelling, samen met uw dossier, op naar de gemeente waar u zich vestigt.

Mensen die geen aangifte doen naar een ander adres en die onvindbaar zijn voor de administratie, schrapt het college 'van ambtswege' uit de registers. Van hen wordt geen enkele informatie bewaard.

Datzelfde geldt bij een verhuis naar het buitenland.

Mogen de nabestaanden na crematie de assen van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de assen ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moeten de assen worden:

 • uitgestrooid;
 • begraven;
 • ofwel bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

Een voorbeeld van laatste wilsbeschikking vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Contacteer uw gemeente voor meer informatie.

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/patrimonium/begraafplaatsen-en-lijkbezorging

Afspraak

Voor een aangifte van burgerlijke stand maak je voortaan een afspraak. Opgelet: bij het maken van een afspraak weet je zeker dat je op de dag van je afspraak bij iemand terecht kan met je vraag. Bij aankomst meld je je aan via het klantenbegeleidingssysteem.

Maak een afspraak