Mijn verbouwlening

De Vlaamse Mijn Verbouwlening is een energielening voor het uitvoeren van energiebesparende werken. Voor leningen die vanaf 1/2/2023 worden aangevraagd, bedraagt de rente 2,25%.

Het betreft een consumentenkrediet en komt niet in aanmerking voor belastingvermindering.

Leningsbedrag

Maximale looptijd

Doelgroep

min. €1.250-

max. €60.000

25 jaar

- Eigenaars bewoners die behoren tot doelgroep van laatste en middelste inkomenscategorie van Mijn Verbouwpremie. *

- Eigenaar-verhuurders

- Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

     

* Alleenstaande: maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 51.840 euro

* Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste.

→ Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat de Mijn Verbouwlening wordt aangevraagd.

Handleiding opzoeken gezamenlijk belastbaar inkomen

 

Meer informatie op www.mijnverbouwlening.be of op deze infofiche.

Kosten

Voor de aanvraag van Mijn verbouwlening betaal je geen dossierkosten.

Wat moet je meenemen?

Alle documenten die opgesomd staan op de bijgevoegde infofiche.

Extra informatie

Procedure 

Op dit moment bedraagt de doorlooptijd 6 tot 8 maanden tussen aanvraag en akte!

Aanvraag online indienen

U kunt uw aanvraag voor Mijn Verbouwpremie online indienen via deze link.

Een handleiding voor de digitale aanmelding vindt u hier.

Aanvraag via woonloket voorbereiden

Heeft u graag hulp bij het indien van uw aanvraag? Maak dan een afspraak in het woonloket (zie knop onderaan). U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden door het Aanvraagdocument Mijn VerbouwLening ingevuld mee te brengen.  Breng op de afspraak zeker ook alle nodige documenten mee : 

 • eId (met bijhorende pincode of itsme app) van alle ontleners
 • Bewijzen van inkomen, combinatie van onderstaande naargelang wat van toepassing is;
  • Loontrekkende: 3 meest recente loonfiches
  • Werkloosheidsuitkering: 3 meest recente betalingen
  • Ziekte-uitkering: 3 laatste betalingen
  • Zelfstandig:
   • gedetailleerde resultatenrekening van de twee laatste boekjaren ondertekend door de boekhouder en de zelfstandige & een gedetailleerde tussentijdse resultatenrekking (van de eerste 6 maanden van het jaar of meer) voor de aanvragen die in de tweede helft van het jaar worden ingediend
   • OF verklaring op eer van uw boekhouder waarmee een gemiddeld inkomen kan worden aangetoond.
  • Pensioen: laatste betaling
  • Bewijs laatst ontvangen vakantiegeld
  • Bewijs laatst ontvangen eindejaarspremie
 • Offerte van de geplande werken
 • Meest recente jaarafrekening van elektriciteit en gas (en/of mazout) van het adres waar de renovatiewerken gepland zijn
 • Aankoopakte van de woning
 • EPC-label van de woning (indien de woning werd / wordt aangekocht na 1/1/2023)

Mijn VerbouwLening - eerste gesprek bij aanvraag

Mijn Verbouwlening - opvolging bestaand dossier

Controle

Jouw aanvraag ondergaat een technische en financiële controle. We gaan na of de aangevraagde werken voldoen en of er voldoende mogelijkheid is om de lening terug te betalen.

Goedkeuring en uitnodiging

Na goedkeuring van de leningsaanvraag wordt u uitgenodigd voor de ondertekening van de akte in het woonloket. Alle aanvragers dienen hiervoor aanwezig te zijn. 

Bij een renteloze lening gaat de aanvrager akkoord :

- met het uitvoeren van een gratis energiescan in de woning. Een energiescan bevat een rondgang in de woning om de grote verbruikers te detecteren, worden tips gegeven om energie te besparen en wordt een pakket aan maatregelen ter waarde van 20 euro geïnstalleerd (spaarlampen, radiatorfolie, buisisolatie, verdeelstekker aan/uit, timer …)

- dat de aangevraagde Mijn Verbouwpremie als vervroegde terugbetaling wordt gebruikt voor Mijn Verbouwlening.

Uitbetaling

Tot 36 maanden na ondertekening van de akte kunnen facturen ter uitbetaling worden ingediend. Facturen worden binnen de 15 dagen uitbetaald.

Eén maand na de uitbetaling van de laatste factuur, gaat de eerste terugbetaling door. De terugbetaling gebeurt via domiciliëring.

Op elk moment is een vervroegde terugbetaling van een deel of het volledig openstaand kapitaal mogelijk, zonder bijkomende kosten. Daarvoor neemt de kredietnemer contact op met het woonloket.