Steun aan asielzoekers

Normaal gezien krijgen asielzoekers die door de federale overheid aan ons OCMW zijn toegewezen, materiële opvang en geen financiële steun. Zij verblijven dan in een Lokaal OpvangInitiatief, afgekort LOI.

Hetgeen hieronder beschreven staat is dus in principe een uitzondering

De asielzoekers die toegewezen worden door de federale overheid aan het OCMW, worden voor de duur van hun onderzoeksprocedure begeleid op vlak van opvang, huisvesting, administratie, integratie, opleidingen, tewerkstelling, financiën, asielprocedure, enz.

Indien zij over geen inkomen beschikken krijgen zij een maandelijkse financiële steun. Deze bedragen zijn gelijk aan het leefloon:

Categorie 1: Samenwonend

€  714,86 / maand

Categorie 2: Alleenstaand

€ 1.072,30 / maand

Categorie 3: Persoon met gezin ten laste

€ 1.449,15 / maand

Naast deze steun ontvangen zij eventueel een gewaarborgde kinderbijslag op basis van de bedragen van het stelsel van de werknemers.

De volledige kosten worden gedragen door de federale overheid en voorgefinancierd door het OCMW op voorwaarde dat de asielzoeker gehuisvest wordt binnen de gemeente.

Illegalen (vreemdelingen die uitgewezen werden of ten onrechte in het land verblijven) kunnen enkel voor dringende medische verzorging een beroep doen op het OCMW.

Voorwaarden

Deze financiële steun is voor asielzoekers

  • waarvan de asielprocedure nog lopende is
  • en die niet aan een OpvangInitiatief (lokaal of collectief) werden toegewezen omdat het opvangnetwerk bijvoorbeeld verzadigd is.