Verwarmingstoelage - aanvraag

De stookolietoelage is een tussenkomst door het OCMW in de verwarmingsfactuur, als je je huis verwarmt met stookolie, petroleum of bulkpropaangas.

Voorwaarden

Voor wie?

  • Je woont in Kuurne
  • Je vraagt de toelage binnen de 60 dagen na levering

  • Alle leden van jouw gezin hebben een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit

Of

Jouw gezin heeft een laag inkomen (bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 23.851,17 euro verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste dus niet overschrijden.

Je bent in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling en je kan uw factuur niet betalen

Wat moet je meenemen?
  • Factuur (leveringsdatum mag niet ouder zijn dan 60 dagen)
  • Identiteitskaart
  • Attest van collectieve schuldenregeling
Extra informatie

Meer info :  www.verwarmingsfonds.be

0800/90 929 (gratis telefoonnummer)

Je kan ook langskomen voor iemand anders met een kopie van de identiteitskaart en een getekende volmacht.