Zwemabonnement - vakantieperiodes

Jongeren tot 18 jaar hebben de kans om een vakantieabonnement voor het zwembad aan te kopen.

Het komt er op neer dat de jongeren in bezit van die kaart gedurende een heel jaar tijdens elke schoolvakantie met het abonnement kunnen komen zwemmen.

Voorwaarden

Het abonnement kan enkel gebruikt worden tijdens schoolvakanties (krokusvakantie, paasvakantie, grote vakantie, herfstvakantie en paasvakantie).

Kosten

Een vakantieabonnement kost 25 EUR en is persoonlijk (er moet een pasfoto meegebracht worden bij aankoop).

Wat moet je meenemen?

Een recente pasfoto en de identiteitskaart van de jongere.

Extra informatie

Als u het abonnement bijvoorbeeld aankoopt voor de paasvakantie, dan is het geldig tot en met de krokusvakantie het schooljaar erna.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt aan het onthaal van het zwembad. Meld je aan met een recente pasfoto. Het abonnement wordt opgemaakt en is geldig vanaf de eerstvolgende schoolvakantie.