Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum

Startnota RUP Centrum

Het RUP Centrum wordt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kuurne. Het RUP bepaalt de ontwikkelingsmogelijkheden van de bebouwing en bijhorende ruimte in het centrum van Kuurne volgens de principes van het masterplan Kuurne 2035.

Het RUP Centrum omvat het volledige BPA NR 5 Centrum en een deel van RUP Gasthuisweide waarin de site Delhaize gelegen is.

Participatiemoment 17 februari 2022

Wil je meer uitleg over het ruimtelijk uitvoeringsplan? Dan kan je via onderstaande link inschrijven voor dit participatiemoment.
Dit moment gaat door in de foyer van de KUBOX  van 18 tot 21 uur. Je kan kiezen om de toelichting bij te wonen om 18 u, 19u of 20u. De toelichting duurt een halfuurtje. Je kan de startnota en de procesnota ook nalezen op
onze website of op het gemeentehuis, na afspraak.

Eerste raadpleging van 21 januari 2022 t.e.m. 21 maart 2022

Van 21 januari 2022 t.e.m. 21 maart 2022 organiseert de gemeente een eerste raadpleging over de inhoud van de startnota. In deze periode kan je ons je opmerkingen en aanvullingen schriftelijk bezorgen.

  • Via e-mail: rup@kuurne.be
  • Met de post t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 9, 8520 Kuurne
  • Afgeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Inschrijven voor participatiemoment