Sociaal huren

Sociaal huren

Wie op de private huurmarkt geen geschikte woning vindt naar zijn budget en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan ook terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappij of bij het sociaal verhuurkantoor. Om de inschrijving nog vlotter te laten verlopen, kan je aan het woonloket terecht voor inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift – Eigen Hulp en het sociaal verhuurkantoor De Poort.

Je dient rekening te houden met de lange wachttijden. De vraag naar een sociale huurwoning is immers vele malen groter dan het aanbod. Bij een sociale huisvestingsmaatschappij wordt rekening gehouden met de datum van je inschrijving, en gebeurt de toewijzing voornamelijk chronologisch. Bij een sociaal verhuurkantoor wordt je voorrang berekend op basis van een puntenaantal waar men rekening houdt met je inkomen, je woonbehoefte, je gezinssamenstelling, enz. Je huurprijs wordt berekend op basis van je inkomen, samen met andere parameters zoals de woningkwaliteit.

Wanneer je vier jaar op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning en nog steeds privaat huurt dan kom je misschien in aanmerking voor de Vlaamse huurpremie.