Inkomensvervangende – en integratietegemoetkoming

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Mensen met een beperking hebben niet altijd voldoende inkomen. Zij hebben recht op een minimuminkomen. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Integratietegemoetkoming

Mensen met een beperking hebben soms extra kosten. Daar krijgen ze extra financiële hulp voor.

Voorwaarden

Inkomensvervangende tegemoetkoming

  • Leeftijd: Minstens 21 jaar zijn.
  • Handicap: De betrokkene is wegens zijn handicap niet in staat om meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
  • Inkomen: Voor de berekening van de tegemoetkomingen wordt rekening gehouden met het inkomen van betrokkene en zijn of haar partner.

Het betreft een zeer individuele berekening waarbij het er in de praktijk op neer komt dat iemand met een laag inkomen en een grote vermindering van de zelfredzaamheid, de grootste toelage zal krijgen.

Integratietegemoetkoming

  • Leeftijd: Minstens 21 jaar zijn.
  • Verminderde zelfredzaamheid: De betrokkene heeft, ten gevolge van de vermindering van zijn zelfredzaamheid, bijkomende kosten om zich in het maatschappelijk leven in te passen. Vb: Moeite om zich te verplaatsen, om huishoudelijke taken te doen, ...
  • Inkomen: Voor de berekening wordt rekening gehouden met het inkomen van betrokkene en zijn of haar partner.
Wat moet je meenemen?

Beide tegemoetkomingen kan je in 1 maal aanvragen.

De aanvraag kan je ten vroegste indienen de eerste dag van de maand waarop je de leeftijd van 20 jaar bereikt en ten laatste de dag vóór jouw 65e verjaardag.

Aanvragen : in het Sociaal Huis.

  • Identiteitskaart met pincode
  • Vonnis van bewindvoering (indien er een bewindvoerder is)
Extra informatie

De zelfredzaamheid wordt ingedeeld in 5 categorieën volgens een puntensysteem. De bedragen verschillen naargelang de categorie waartoe de betrokkene behoort.

http:/handicap.fgov.be

0800 987 99