Pensioen

Elke werknemer die op basis van een contractuele arbeidsovereenkomst in België heeft gewerkt voor een privéonderneming of een overheidsinstelling (niet vast benoemd), kan het rustpensioen krijgen.

Voorwaarden
  • Je moet geen pensioenaanvraag indienen als je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat. De Rijksdienst voor Pensioenen doet zelf automatisch al het nodige om je pensioen te berekenen en tijdig te betalen.

  • Als je vóór je 65ste met pensioen wilt gaan, kan je je aanvraag ten vroegste 1 jaar en ten laatste 1 maand vóór de ingangsdatum die je in gedachten had, indienen aan het onthaal van het Sociaal Huis. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake leeftijd en loopbaan.
Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart met pincode
  • Vonnis van bewindvoering (indien er een bewindvoerder is)
Extra informatie

Je persoonlijk dossier kan je inkijken via https://mypension.onprvp.fgov.be

Je kan ook zelf je pensioen aanvragen via bovenstaande link. Je hebt hiervoor een token of je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig.