Studietoelage

Toelage voor de kosten van school, vanaf 2,5 jaar (eerste kleuterklas) tot 25 jaar. De bedragen verschillen voor kleuters, scholieren en studenten. Het Sociaal Huis helpt om de toelage online aan te vragen.

Voorwaarden
 • het inkomen mag niet te hoog zijn.
 • nationaliteit: je bent Belg of gelijkgesteld
 • de opleiding
 • gezinssituatie is van belang
Wat moet je meenemen?

Je kan de aanvraag indienen vanaf 1 augustus tot 30 juni aan het onthaal van het Sociaal Huis.

 • Het nummer van je bankrekening
 • Identiteitskaart en pincode
 • bankrekeninguittreksels als je alimentatiegeld ontvangt
 • Voor personen met een beperking: attest FOD Sociale Zekerheid
 • Een bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering
 • Het huurcontract van het studentenkot of studentenkamer
 • Een attest van het internaat waar je kind verblijft
 • Een kopie van het bewijs als je kind in het buitenland studeert
 • Attest inkomsten leefloon van het OCMW van 2 jaar terug tot heden
Extra informatie

www.studietoelagen.be

1700 (gratis infonummer van de Vlaamse overheid)