Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Gepubliceerd op Woensdag 22 december 2021
conformiteitsattest

Harelbeke en Kuurne willen inzetten op kwalitatieve huurwoningen en voeren vanaf volgend jaar een verplicht conformiteitsattest in. Een dergelijk attest geeft aan dat de huurwoning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en stabiliteitsnormen. De oudste woningen worden eerst onderworpen aan het attest.  

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een gratis attest waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de minimale woningnormen rond veiligheid, gezondheid en stabiliteit. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd volgens het bouwjaar van de woning, waarbij de verplichting zal eerst gelden voor de oudste woningen. In een eerste fase zijn dit de huurwoningen met bouwjaar 1945 en vroeger. Eigenaars die een woning verhuren die in 1945 of eerder werd gebouwd, zullen over een conformiteitsattest moeten beschikken wanneer de woning te huur wordt aangeboden. Zonder dit attest mag de woning immers niet meer opnieuw verhuurd worden. De verplichting start in Kuurne op 1 juli 2022. In Harelbeke gaat de verplichting in vanaf de goedkeuring door de bevoegde minister (loop van het voorjaar 2022).

Waarom een conformiteitsattest?

Schepenen van Wonen David Vandekerckhove en Annelies Vandenbussche zijn unaniem dat dit een logische stap is na jaren waarin het vrijwillig aanvragen van een conformiteitsattest werd gepromoot.

“Een conformiteitsattest geeft voor de verhuurder een soort diploma waarbij je kan meegeven aan de huurder dat jouw woning een zekere standaard heeft” zegt schepen Vandenbussche uit Kuurne.

Ook David Vandekerckhove beaamt: “Ook voor de huurder is dit een win-situatie, want op die manier weet je bijvoorbeeld dat het dak van jouw toekomstige huurwoning geïsoleerd is of over een voldoende gunstig EPC beschikt”. Dat uit zich dan weer in een lagere energiefactuur en laat het nou net vooral dat zijn waar een huurder vaak van wakker ligt.

Maar het gaat niet alleen over isolatie. De woning moet ook beschikken over een veilige elektrische installatie, op een veilige manier kunnen verwarmd worden, voorzien zijn van rookmelders, niet vochtig zijn, kunnen verlucht worden, over warm en koud water beschikken, van de nodige borstweringen voorzien zijn… Via de gemeentelijke websites stellen we een checklist ter beschikking voor verhuurders die zelf al eens willen nagaan of hun woning conform is.

Het conformiteitsattest biedt garanties naar zowel huurder als verhuurder en vermeldt tot slot ook het aantal personen die in de woning mogen wonen (bezettingsnorm). Het attest heeft, om zijn actualiteitswaarde en relevantie te behouden, een beperkte geldigheidsduur van 5 of 10 jaar.

Hoe pakken we dit aan?

Om de verplichting bekend te maken zetten beide gemeenten in de eerste helft van 2022 een heel gerichte en sensibiliserende informatiecampagne op in samenwerking met de intergemeentelijke samenwerking Woonwijs.

De woonbeleidscoördinator van de gemeente Kuurne, Delphine Mailliard, en Hannelore Deroo van Woonwijs zullen in de eerste instantie vooral informeren en sensibiliseren. Niet alleen aan de particuliere verhuurder, maar ook aan immokantoren. In die campagne hebben we ook aandacht voor de investeringen die mogelijks nodig zijn om tot een conforme woning te komen en de daaraan verbonden gemeentelijke en bovengemeentelijke premies. “We willen de verhuurder zoveel mogelijk op weg helpen om te kijken of de woning al conform is.” zegt Delphine Mailliard. “Soms gaat het ook over kleine aanpassingen die nodig zijn en ook daar kunnen we de verhuurder in helpen” vult Hannelore Deroo aan.

Verhuurders kunnen het conformiteitsattest gratis aanvragen via de gemeentelijke website. Tijdens een huisbezoek gaat een technisch adviseur na of jouw woning conform is.

Info of aanvraag?

www.kuurne.be/conformiteitsattest of woonloket@kuurne.be

www.harelbeke.be/producten/conformiteitsattest  of info@woonwijs.be