Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een korting op je telefoonrekening (vaste lijn of gsm) of op je internetabonnement.

Voorwaarden

1. Tot 1 van deze groepen behoren:

  • 65+'ers met een belastbaar inkomen dat lager is dan 27.011,00 vermeerderd met 5.000,48  per persoon ten laste
  • Personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66% met een belastbaar inkomen dat lager is dan 26.313,70  vermeerderd met 4.871,39 per persoon ten laste
  • Personen met een leefloon
  • Slechthorenden
  • Personen die een laryngectomie hebben ondergaan (= operatie waarbij het strottenhoofd is verwijderd)
  • Militaire oorlogsblinden

2. Een vaste telefoonlijn, GSM- en/of internetabonnement hebben.

3. Er zijn bijkomende voorwaarden die je kan vinden op de website van het
BIPT.

Wat moet je meenemen?

Dit zijn de documenten die meestal worden gevraagd:

  • Laatste aanslagbiljet personenbelastingen
  • Attest leefloon
  • Attest invaliditeit FOD Sociale Zekerheid

of nog meer specifieke attesten.

De aanvraag moet gebeuren bij de telecomoperator. De maatschappelijk werker van de sociale dienst kan jou hierin wel helpen.

Het kan zijn dat je een brief zal ontvangen van het BIPT om meer uitleg te vragen. Ook met deze brief kan je langskomen bij de sociale dienst.

Extra informatie

Zie website:  www.bipt.be