Toelage voor specifieke gezondheidszorgen

Toelage van € 45 wanneer je aan incontinentie lijdt of stomapatiënt bent.

Voorwaarden
  • attest van de dokter
  • op 1 januari van het jaar waarin je deze aanvraag doet, moet je in Kuurne gedomicilieerd zijn
  • je moet thuis verblijven en mag niet bestendig wonen in een woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling
Wat moet je meenemen?
  •  aanvraagformulier