Vrijetijdskorting

Ontspanning is vaak duur. Daarom kan je via het Sociaal Huis een tussenkomst aanvragen voor allerlei vormen van ontspanning. We denken bijvoorbeeld aan sportclubs, individuele sporten, abonnementen, muziekschool, jeugdbewegingen, ...

De tussenkomst bedraagt maximaal € 120 per persoon en per jaar en is afhankelijk van het inkomen.

De tussenkomst is voor volwassenen en kinderen die willen deelnemen aan bepaalde activiteiten in hun vrije tijd en aan de inkomensvoorwaarden van hieronder voldoen.

Voorwaarden

Je maandelijks netto beschikbaar inkomen mag niet hoger liggen dan de bedragen hieronder vermeld.  Met beschikbaar inkomen bedoelen we je inkomsten min eventuele afbetaalplannen,...

Je moet je inkomsten bewijzen en een bewijs geven dat het geld voor de aangevraagde vorm van ontspanning gebruikt wordt.

Alleenstaande

€ 1.187,00

2 gezinsleden ouder dan 14 j.  (2 volwassenen of ouder en kind)

€ 1.781.00

2 gezinsleden ouder dan 14 j. + 1 kind

€ 2.137,00

2 gezinsleden ouder dan 14 j. + 2 kinderen

€ 2.493,00

2 gezinsleden ouder dan 14 j. + 3 kinderen

€ 2.849,00

1 gezinslid ouder dan 14 j. + 1 kind

€ 1.543,00

1 gezinslid ouder dan 14 j. + 2 kinderen

€ 1.899,00

Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 594 bijtellen en per extra kind (onder 14 jaar) mag je € 356,00 optellen.

Wat moet je meenemen?

Deze tussenkomst  moet je aanvragen bij de sociale dienst.

De documenten die je moet meebrengen zijn:

  • Identiteitskaart
  • Loonfiches en bankafschriften (laatste 3 maanden indien mogelijk)
  • Kostprijs van datgene waarvoor je een tussenkomst wil aanvragen