Zorgtoelage +18 jarige

De Gemeente Kuurne geeft een zorgtoelage aan mensen die zorgbehoevend zijn en door professionele hulp of mantelzorg thuis kunnen blijven wonen.

Voorwaarden

De zorgvrager: 

  • is minstens 18 jaar oud;
  • moet minimum drie maanden inwoner zijn in de gemeente, er gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven;
  • beschikt over attest van de federale overheidsdienst sociale zekerheid met een score van minstens 9 punten op de medisch sociale schaal om de graad van hulpbehoevendheid te bewijzen;
  • heeft het statuut verhoogde tegemoetkoming;
  • ontvangt geen Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
  • moet effectief thuis verzorgd worden. Indien de zorgvrager naar een school, een voorziening, een dag- en nachtopvang gaat, moet die dagelijks of minstens elk weekend naar huis keren.
Wat moet je meenemen?
  • Rekeningnummer
  • Klevertje mutualiteit
  • FOD-attest van min. 9 punten

Hoe aanvragen ?

Bezorg het aanvraagformulier aan het Sociaal Huis. De thuiszorgcoördinator komt dan op huisbezoek om de aanvraag verder te bekijken.

 

Reglement