Verkiezingen 2024

Verkiezingen

De eerstvolgende verkiezingen zijn op 9 juni 2024. Vlamingen en Brusselaars van 18 jaar en ouder stemmen dan voor:

  • Europees Parlement
  • Kamer van volksvertegenwoordigers (federaal)
  • Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Op 13 oktober 2024 stemmen we voor de gemeente- en provincieraad.

Ben je 16 of 17 jaar op 9 juni? Dan moet je stemmen voor de Europese verkiezingen, maar je moet niet. Je hebt stemplicht.

Stemmen bij volmacht

Bij de verkiezingen in juni (Europees Parlement, Federale Kamer, Vlaams Parlement) geldt er opkomstplicht. Als iemand niet kan stemmen, kan er in bepaalde gevallen een volmacht gegeven worden. Er zijn specifieke redenen die een kiezer in staat stellen om een andere persoon te machtigen om namens hem of haar te stemmen. Deze redenen zijn onder meer ziekte, handicap, beroepsgerelateerde verplichtingen, verblijf in het buitenland, vrijheidsberoving, deelname aan religieuze activiteiten, studieverplichtingen of tijdelijk verblijf in het buitenland op de dag van de verkiezingen. Voor sommige redenen geldt dat de volmacht tot op de dag van de verkiezingen kan worden verleend, terwijl om andere redenen de volmacht tot de dag voor de verkiezingen geldig is.

Alle en info en een duidelijk filmpje

Meer info

Meer weten?

Zondag 9 juni 2024 :  verkiezingen Europees Parlement, Federale Kamer en Vlaams Parlement

FOD Binnenlandse Zaken (IBZ)

Europees Parlement

Zondag 13 oktober 2024 :  Provincie- en Gemeenteraadsverkiezingen

Vlaamse Overheid