Samen voor een veilige schoolomgeving

Gepubliceerd op Vrijdag 24 september 2021

Het centrum van Kuurne staat voor enkele ingrijpende werken, dit brengt ook heel wat werftransport op de baan. De verschillende partners staken de koppen bij elkaar en goten enkele doelstellingen in één gezamenlijk charter over werftransport.

Duidelijke doelstellingen zorgen voor een veiliger en leefbaar Kuurne tijdens werkzaamheden.

Binnenkort starten aannemers met verschillende werfzones in het centrum van Kuurne. Onder andere door de aanwezigheid van verschillende kleuter- en lagere scholen in het centrum zochten het gemeentebestuur van Kuurne, de Bouwunie, Confedratie Bouw en FEMA naar een oplossing. Ze sloegen de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens alle bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Kuurne.

Door de aankomende werken in onze gemeente zal het werfverkeer de hoogte in schieten. Met dit charter tussen de verschillende partners willen we de schoolomgeving zo veilig mogelijk houden. Zo kunnen de vele Kuurnse kinderen op een veilige manier naar school stappen of fietsen, zonder voorbij denderende werfwagens.” – Francis Benoit, Burgemeester

Met het Charter Werftransport verbinden de verschillende partners zich tot het nastreven van de zes verschillende doelstellingen. Binnen deze doelstellingen ligt de nadruk op veiligheid, leefbaarheid, duidelijke communicatie en constructief samenwerken.

Als gemeentebestuur willen we een duidelijk signaal geven: Kuurne zet in op veiligheid en leefbaarheid. Om dit te realiseren stellen we een aanspreekpunt ter beschikking waar aannemers terecht kunnen met hun vragen. Samen zoeken we naar alternatieve werfroutes. We willen voor het zware werftransport de schoolroutes en veelgebruikte stap- en fietsroutes vermijden.” – Annelies Vandenbussche, Schepen

Het charter en de doelstellingen in een notendop

  1. Duidelijke communicatie tussen gemeentebestuur en aannemers over het werftransport in de buurt van de schoolomgevingen.
  2. Verbod op werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen.
  3. Geen werftransport tijdens de begin- en einduren van de scholen.
  4. Werfverkeer maakt optimaal gebruik van het hoger wegennet.
  5. Proper houden van werfroutes.
  6. Stofhinder verminderen door ladingen af te dekken.

Werfzones in de nabije toekomst

In opdracht van het gemeentebestuur beginnen aannemers met de grote werken in het kader van de centrumvernieuwing. Naast deze werken staan er nog werfzones met een grote impact op de schoolomgeving voor de deur. Vooral de Vrije kleuter – en lagere school Sint-Michiel zal de werken van heel dichtbij meemaken. De school ligt in de nabije omgeving van verschillende werfzones daarnaast starten ze binnen de schoolomgeving met een eigen bouwproject.

“De Vrije kleuter- en lagere school plant binnenkort ook ingrijpende nieuwbouwwerken op de schoolsite in het centrum van Kuurne. Als schoolbestuur houden we graag rekening met dit charter en zullen we ook onze aannemers uitnodigen om het charter te respecteren” – Filip Debruyne, voorzitter van het schoolbestuur’

Achter het gemeentehuis komt het nieuwbouwproject “De Vlastuin” van bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp. Met de bouw van 34 sociale huurappartementen in een directe schoolomgeving is dit een derde grotere werfzone die opgezet zal worden in het centrum van Kuurne.

“Als bouwmaatschappij willen we ook ons steentje bijdragen voor een leefbaar Kuurne. Ons nieuwbouwproject De Vlastuin zal naast de sociale huurappartementen ook een groene publieke ruimte binnen het centrum voorzien. We willen dan ook onze schouders zetten onder het charter en de werfzone en het bijhorende transport zo veilig mogelijk organiseren.” – Renaat Vandevelde, directeur Eigen Gift Eigen Hulp

Heeft u vragen over de doelstellingen binnen het nieuwe charter?

Deskundige mobiliteit Filiep Verhelst – filiep.verhelst@kuurne.be

Schepen Annelies Vandenbussche – annelies.vandenbussche@kuurne.be - 0474 73 01 85

Burgemeester Francis Benoit – francis.benoit@kuurne.be – 0486 24 83 64

Partners werfcharter poseren voor het gemeentehuis