Wetgeving fietsinrichting

Kuurne gaat voor een leefbare en veilige kern. De fietser krijgt een prominente plaats. In de Kon. Albertstraat en de Leiestraat zijn er fietssuggestiestroken. De Kerkstraat krijgt zowel een fietspad als een fietssuggestiestrook. De Kon. Elisabethstraat, Twaalfde Liniestraat & Kerkstraat (tussen Marktplein & Tramstatie) zijn fietsstraten.
De keuze van fietsinrichting en de richting is gestoeld op uitgebreid onderzoek. Telkens werd gekozen voor de sterkste maatregel in tegenrijrichting.

Maar wat is het verschil tussen een fietsstraat, fietssuggestiestrook & fietspad?

Fietspad

Een fietspad is een onderdeel van de openbare weg, waarop fietsers moeten rijden.
Een fietspad wordt aangeduid door een verkeersbord ofwel door middel van twee evenwijdige onderbroken strepen, waartussen geen autoverkeer mogelijk is. Het kan zowel links als rechts van de rijbaan liggen.

In de Kerkstraat is het nieuwe rode fietspad aangeduid met onderbroken lijnen.

Fietssuggestiestrook

Een fietssuggestiestrook is helemaal geen fietspad. Er zijn geen twee evenwijdige onderbroken strepen of verkeersborden die een fietspad aangeven. Het is een geverfd stuk rijbaan, waarop een auto mag rijden, stilstaan of parkeren. Ze zorgen voor een visuele versmalling zodat automobilisten trager rijden en fietsers zich veiliger kunnen verplaatsen.

In Kuurne zijn de fietssuggestiestroken oker gekleurd. In de Koning Albertstraat, Kerkstraat en Leiestraat is één fietssuggestiestrook aangebracht, langs beide zijden was niet mogelijk door de beperkte breedte van de weg. Daar werden witgeschilderde fietsjes in de meerijrichting geplaatst als fietssuggestiestroken.

Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegelaten. Ze zijn er als het ware "te gast".

In een fietsstraat mogen auto's de fietsers niet inhalen. (Geen enkel motorvoertuig mag fietsers inhalen). De maximaal toegelaten snelheid is 30 km/uur.

Een fietsstraat wordt aangeduid met deze verkeersborden: