Biodiversiteit

Biodivers Kuurne

Op verschillende locaties zie je binnenkort één van deze 12 bordjes verschijnen. Ze duiden aan dat we op die plaatsen inzetten op biodiversiteit en op welke manier we dit willen realiseren. Onze nieuwe aanpak in het Kuurnse groen doet soms vermoeden dat we enkele stukken minder onderhouden. Niets is echter minder waar. Kuurne wil groen terug alle kansen geven op verschillende manieren.

Een 10 voor biodiversiteit

Kuurne maakte de bewuste keuze om te vergroenen. De toepassing hiervan is zeer breed. Met dit bordje willen we de zone aanduiden waar we een verandering toepassen om Kuurne terug groener te maken.

Laat ze liggen

Vallende bladeren worden niet meer overal opgeruimd. We kiezen bewust om ze ter plaatse te laten verteren. Zo bieden we schuilgelegenheden voor de kleinste dieren en is dit bevorderend voor de voedingscyclus.

Ode aan de boomspiegel

De zone rond de boom wordt niet langer gemaaid. Op die manier geven we planten de kans zich te settelen en bevorderen we de aircowerking op de wortels. Hierdoor is er minder bodemverdichting en is er meer biodiversiteit.

Dood hout brengt leven in het bos

Dood en rottend hout is een voedselbron voor vele micro-organismen en ongewervelden, en vormt zo een uitzonderlijk belangrijke schakel in het voedselweb van het ecosysteem.

Hier mag het wat meer zijn

Sommige grasperken worden niet meer constant gemaaid. Deze worden enkel nog gemaaid als ze gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is het eventterrein 'De Vlaskouter'. Om wat meer beweging in de graszone te brengen, zullen we ook bloemen zaaien.

Deze berm is ferm

Omwille van deze unieke begroeiing, kiezen we bewust om niet te maaien.

Hier zaaide ik bloemen

Prachtige, kleurrijke bloemenweides vragen tijd. In de eerste jaren kan je de bloemenweides in wording herkennen aan dit bordje.

Hier helpen wij onze kleinste vrienden

In het terrein maken we soms heel bewuste keuzes in functie van onze allerkleinste inwoners (vlinders, bijen ...) Zo weten jullie dat we deze zones niet verwaarlozen maar bewust hieraan werken.

Maai mei niet

Door niet te maaien krijgen heel wat planten in het gras de kans om te bloeien. Zo leg je een rijkelijk buffet aan voor allerlei belangrijke beestjes, van bijen over kevers en vlinders tot hommels. Je kunt tot wel 10 keer meer bijen aantrekken door niet elke week te maaien. Die extra insecten  lokken op hun beurt tal van vogels en zijn cruciaal voor onze biodiversiteit. Bovendien is langer gras beter bestand tegen de droogte en hitte. Én de bloemen tussen het gras zorgen ook nog eens voor geur en kleur in jouw tuin.

Dit zijn planten van hier

Het gebruik van inheemse plantensoorten levert niet alleen een veel grotere bijdrage aan het verhogen van de biodiversiteit, maar is ook wezenlijk vanwege de specialistische en kritische plant-dierrelaties.

Mag ik terug boom worden

Waar dit mogelijk is zullen de betreffende bomen in plaats van de vier-jaarlijkse knotbeurt, een begeleidende snoei krijgen, waarbij de bomen dus zullen worden uitgelicht.

www.kuurne.be/nieuwe-aanpak-bomensnoei

Ik ben een veteraan

Veteraanbomen zijn uitermate belangrijke bouwstenen van het bosecosysteem: heel wat soorten zijn er op een of andere manier van afhankelijk. Bomen die natuurlijk aftakelen, hebben een hogere ecologische waarde dan bomen die ineens sterven, bv. door ze om te zagen. Zo komen sommige zeldzame schimmels enkel voor in bomen die natuurlijk verzwakken en geleidelijk afsterven. Naarmate het proces trager verloopt, zullen op één boom meestal verschillende aftakelingsstadia voorkomen, waardoor het aantal geassocieerde organismen kan toenemen.