Natuur en Groen

Groene Long: vijver en knotwilgen

De Gemeente Kuurne wil zo veel mogelijk bereikbare en toegankelijke groene en open ruimte in de bebouwde omgeving voorzien.

Groen heeft immers een positieve weerslag op de leefbaarheid van de gemeente. Uitgangspunten daarbij zijn steeds de principes van harmonisch park- en groenbeheer en behoud van diversiteit.

Mooie voorbeelden hiervan zijn de Groene Long en het Heulebeekdomein. 

natuur_in_kuurne_anno_2018_comp.pdf