Gemeentelijk Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument

Een structuurplan legt de beleidslijnen vast voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied waarvoor het plan wordt opgemaakt. Structuurplanning biedt een kader voor afweging van de ruimteaanspraken van de diverse maatschappelijke activiteiten en geeft prioriteiten en locaties aan. Het bevat dus essentiĆ«le keuzes over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.  De beleidskeuzes zijn onderbouwd en gemotiveerd en vormen een samenhangend ruimtelijk beleid. Een structuurplan dient als beoordelingsbasis voor de heden op te starten ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Download hier het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan:

Download hier de plannen van het GRS:

Kaarten - informatief deel

Kaarten - richtinggevend deel