Hulstsestraat

Gepubliceerd op Maandag 07 maart 2022
Sanering Hulstsestraat

Aquafin heeft plannen voor een rioleringsproject in de Hulstsestraat.  Tot op vandaag loopt er nog ongezuiverd afvalwater van de Rijksweg en Hulstsestraat rechtstreeks in de Vaarnewijkbeek.

Aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel

Wat moet er gebeuren?

Er wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Hulstsestraat. Ook het kruispunt van de Rijksweg met de Hulstsestraat (en Kuurnsestraat) zal worden aangepakt. Het afvalwater van de Hulstsestraat zal verzameld worden in een nieuwe vuilwaterriolering en zal worden afgevoerd naar een nieuw te bouwen pompstation. Dit komt ter hoogte van het kruispunt met de Rijksweg. Vanuit dit pompstation wordt het verzamelde afvalwater verpompt, door een persleiding naar de bestaande riolering ter hoogte van het kruispunt met de Abelenstraat. Deze riolering is reeds aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harelbeke.

Het regenwater wordt verzameld in een nieuwe regenwaterleiding en afgevoerd naar de Vaarnewijkbeek in de Kuurnsestraat.

Voorbereidende werken

Ter voorbereiding van de rioleringswerken worden de nutsvoorzieningen eerst aangepakt. Deze werken starten binnenkort. Om de werken zo veilig mogelijk te laten verlopen zal de straat afgesloten worden voor doorgaand verkeer vanaf maandag 14 maart tot en met woensdag 20 april. Plaatselijk verkeer zal wel mogelijk zijn.

Welke werken?

De nutsleidingen worden verplaatst om plaats te maken voor de rioleringswerken. Er wordt gewerkt in stukken van 150 tot 200 meter breed waardoor de hinder beperkt zal zijn.

Er zijn geen elektriciteits-, telecom- of wateronderbrekingen voorzien tijdens deze werken.

Waar?

Tussen de rotonde en kruispunt Den Herder. Er wordt gestart aan de onpare kant,  vanaf het rondpunt richting de Rijksweg. Er wordt voornamelijk gewerkt in het voetpad, parkeerstrook en in de greppel.

Wanneer?

De start is voorzien in de week van 14 maart. Exacte startdatum is nog niet bekend. De werken van de aanleg nemen ongeveer 5 weken in beslag, en zijn vermoedelijk afgerond op woensdag 20 april.

Daarna volgen de overkoppelingen van de oude naar de nieuwe leidingen. De hinder hiervan is beperkt.

Nieuw wegenontwerp

De gemeente Kuurne maakt van deze rioleringswerken gebruik om het wegenontwerp te verbeteren. Bovendien worden van deze werken ook gebruik gemaakt om de nutsleidingen ondergronds te brengen.  Verder komt er ook openbare verlichting aan de pare kant van de straat.

Wanneer?

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. Alles wordt verder in detail uitgewerkt en de verschillende vergunningen worden aangevraagd. Onder voorbehoud verwachten we dat de rioleringswerken in het najaar 2022 of in het voorjaar 2023 kunnen starten. De werken zullen ongeveer een jaar duren.

Vanaf we meer weten over de data koppelt de gemeente terug naar de bewoners om ze tijdig op de hoogte te brengen.