Sportbeleid

Sport neemt in het Kuurns bestuursakkoord een belangrijke plaats in. Om een echte sportgemeente te worden, wil de gemeente een grondige inhaalbeweging realiseren voor zowel sportinfrastructuur als voor sportstimulering.