Hoeve Vandewalle

Brug naar Hoeve Vandewalle in het Sportpark

De huidige Hoeve Vandewalle werd in 1405 anders genoemd. Het heette leengoed "Ten Driessche" of "Goet te Coppenholle". Deze hoeve is één van de oudst bekende hoeves van Kuurne. 

De boerderij werd na 1752 bewoond door Joseph Demasure, die burgemeester van Kuurne was eind achttiende eeuw. Het gehele gemeentelijke domein, waartoe de hoeve Vande­walle nu behoort, heeft een oppervlakte van onge­veer 14 ha. De gronden ervan behoorden vroeger toe aan verschei­dene eigenaars, maar de laatst bekende eigenaar van de hoeve was Dekien-Georges Ide, een ondernemer uit Kort­rijk. Hij verkocht de hoeve in 1956 aan de gemeente. Omdat de kinderen Vandewalle de laatste bewoners waren, kreeg het goed de naam "Hoeve Vandewalle". 

Na de aankoop door de gemeente werd de hoeve volledig geres­taureerd. De openbare bibliotheek vond een tijdje onderdak in de stallingen tot hun verhuis naar de huidige bib. De schuur en de stallingen werden omgebouwd tot een ontmoetingscen­trum dat vaak gebruikt wordt door de Kuurnse verenigingen.

Wist je dat?

… het dak van de schuur nog het origineel dak is?

… als je achter het domein wandelt, je nog de oude molenstenen en werktuigen van de hoeve kan zien liggen?