Roterij Sabbe ziet er op het eerste gezicht wat verwaarloosd uit, maar in werkelijkheid is het één van de best bewaarde vlasroterijen langs de Leie. In haar bloeiperiode werkten een vijftigtal werknemers er voor Sabbe en zonen, naast eigenwerkers die de rootputten huurden voor hun eigen vlas.  Na het plotse overlijden van Gerard Sabbe in 1973, stopte de werking van de roterij. Sinds 2005 is de site beschermd als monument, met inbegrip van de stoommachine en schoorsteen. In 2018 kocht Gemeentebestuur Kuurne samen met intercommunale Leiedal de site op. Het beschermd monument krijgt zijn plaats als monument in het Vlaspark, een open gebied met ruimte voor recreatie, cultuur en erfgoed.

Site Sabbe geeft – samen met site Verschaeve iets verderop langs het jaagpad – een goed beeld van de vlasnijverheid in de periode 1920 tot pakweg 1960. Op beide sites zie je nog de typische rootputten, de stoommachines met de bijbehorende schoorsteen, een paar vlasschuren en nog een zwingelarij. Rond de gebouwen liggen de droogweiden, waar de typische vlaskapelletjes te drogen werden gezet.

Roterij Sabbe is – net als site Verschaeve – een typevoorbeeld van een vlasbedrijf met rootputten, evenwijdig tegenover elkaar opgesteld aan weerszijden van de stookruimte. Indertijd werden die putten volgestouwd met vlas, daarna aangevuld met water van ongeveer 32 graden en afgesloten met waterdichte, metalen deuren. Zo kwamen de zachte vezels aan de buitenkant van de stengels los van de harde lemen aan de binnenkant. 

In een zwingelarij werden de houtige pijpjes rondom de textielvezels verwijderd. De pijpjes heten 'lemen' en de vlassers gebruikten ze als brandstof voor hun stoommachines. Daarom hebben stoommachines ook zo lang dienst gedaan in de vlasnijverheid: er waren nauwelijks stookkosten. Ook roterij Sabbe draaide tot in de jaren zeventig op stoom. Eenmaal de lemen verwijderd; waren de zachte vezels dan klaar om te spinnen en te weven.

Wist je dat?

… in de schoot van roterij Sabbe een wielerclub startte die een jaarlijkse koers organiseerde? Die koers groeide uit tot de befaamde wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne.

Locatie: Bondgenotenlaan 21, 8520 Kuurne – ook zichtbaar het jaagpad – niet vrij toegankelijk