Stokerijmolen

Langs de Brugsesteenweg – in de wijk ’t Hoge – staat de Stoke­rij­molen. Deze staakmolen werd opgericht op een kunstma­tige molenwal. Hij kwam daar rond 1796, toen de eerste eige­naar Louis Carpen­tier van Kortrijk naar Kuurne kwam wonen. Louis nam zijn molen die vroeger aan de Gentsesteenweg stond, bij zijn verhuis gewoon mee.  Vanaf toen werd de molen gebruikt als stokerijmolen. Hij kreeg die naam omdat de molen waarschijnlijk mout maalde voor de Kuurnse stokerij van Carpentiers echtgenote, Barbara Holvoet.

De molen is sinds 1943 erkend als monument. In 1959 werd hij buiten werking gesteld en door de gemeente aangekocht. Ondanks de herstellingen in 1963 was het verval onvermijdelijk.

Momenteel wordt de molen gerestaureerd en is niet toegankelijk.

Locatie: Brugstesteenweg