Archief Gemeentelijke reglementen en verordeningen tot 31/12/2018

Regelmatig maakt het gemeentebestuur nieuwe gemeentelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de gemeentelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 22 januari 2019

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Truck- en lichtjesshow op zaterdag 9 maart 2019

PV

Bekendgemaakt op woensdag 23 januari 2019.  Dit reglement treedt in werking op zaterdag 9 maart 2019.

 

Bekendmaking Gemeenteraad 20 september 2018

Gemeenteraadsbeslissing - Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassingen  

Bericht

PV

Bekendgemaakt op 21 september 2018

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen van 11 september 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. een voorrangswijziging op het kruispunt Ringlaan/Heirweg

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de Strapdag op 21 september 2018

Gemeentelijk aanvullend reglement houdende regeling van het verkeer op de gemeentewegen – Noordlaan/Industrielaan

PV

 

Bericht voorzitter gemeentelijk hoofdbureau - voordracht kandidaten

a21_bericht_voordracht_kandidaten.pdf

 

Bekendmaking lijst leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimtes

Lijst 

 

Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 23 augustus 2018

Opheffen politiebesluit 19 juli 2018 betreffende brandgevaar  

bekendgemaakt op 24 augustus 2018

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen van 21 augustus 2018

Algemeen retributiereglement - vaststellen tarieven dranken bij uitzondering

Bericht  

PV  

bekendgemaakt op 23 augustus 2018

 

Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 17 augustus 2018

Politiebesluit waterschaarste   

bekendgemaakt op 20 augustus 2018

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen van 14 augustus 2018

Algemeen Retributiereglement - aanpassing   

PV   

Bericht   

Algemeen Retritbutiereglement - laatste wijziging CBS 14 augustus 2018

Bekendgemaakt op 16 augustus 2018

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen van 7 augustus 2018

Gemeentelijk aanvullend reglement houdende regeling van het verkeer op de gemeentewegen - V. Montgomerystraat - Kiss & Ride   

PV  

Bekendgemaakt op 9 augustus 2018

 

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. een concert op 17 augustus 2018   

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de feestelijke opening dorpsplein Sente op 22 augustus 2018

PV   

Bekendgemaakt op 9 augustus 2018

 

Toezichtslijst Gemeenteraad 12 juli 2018

Bericht

Toezichtslijst

PV

 

Bekendmaking Gemeenteraad 12 juli 2018

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassingen    

Bericht             

PV            

Algemeen gemeentelijk retributiereglement            (Bekendgemaakt op 18 juli 2018 - treedt in werking op 23 juli 2018)     

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen van 10 juli 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de “1ste Ommeganckmarkt” op zaterdag 11 augustus 2018 en de “21ste Grote Kuurnse Rommelmarkt” georganiseerd door de Ommeganckgezellen op zondag 12 augustus 2018    

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. 14 doortochten van de wielerwedstrijd Zandbergclassic voor elite z/c en beloften op zaterdag 22 september 2018   

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. wielerwedstrijd voor nieuwelingen BWB op zondag 9 september 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de 69ste Leiehoekkermis op vrijdag, zaterdag en zondag 7-8-9 september 2018

PV

Bekendgemaakt 12 juli 2018

 

Bekendmaking Gemeenteraad 12 juli 2018

Agenda

 

Bekendmaking Gemeenteraad 21 juni 2018

Gemeentebelastingen - belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen - aanslagjaar 2018 - aanslagjaar 2019

- opheffen bestaand belastingreglement

- goedkeuren aangepast belastingreglement.

PV           

Bericht        

 

Bekendmaking Gemeenteraad 21 juni 2018

Agenda

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 12 juni 2018

Algemeen retributiereglement - vaststellen tarieven dranken bij uitzondering

PV RR

Bekendgemaakt op 14 juni 2018.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Festival Friday op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Cultuurlong op zondag 01 juli 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. ‘p'Latse Doen’ op zaterdag 14 juli 2018

PV

Bekendgemaakt op 13 juni 2018.

 

Bekendmaking Besluit van de Burgemeester 31 mei 2018

Besluit van de Burgemeester "Vaststellen van een tijdelijke politiereglement n.a.v. Artmarkt en Zomerbraderie op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni" 

PV 

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 29 mei 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. het buurtfeest Spijker & Schardauw op zaterdag 25 augustus 2018

PV

 

Toezichtslijst Gemeenteraad 17 mei 2018

Verslag toezichtslijst

PV   

Bericht   

 

Bekendmaking Gemeenteraad 17 mei 2018

Gemeentelijk reglement betreffende het huren en gebruiken van de gemeentelijke infrastructuur - goedkeuren wijzigingen (bekendgemaakt op 30 mei 2018)

Bericht

PV

Deze wijzigingen aan het reglement treden in werking op de 5de dag na bekendmaking.

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassingen

Bericht

PV

Algemeen Gemeentelijk Retributiereglement (laatste aanpassing GR 17 mei 2018 - Bekendgemaakt op 24 mei 2018)

Deze aanpassingen aan het algemeen retributiereglement treden in werking op 5de dag na bekendmaking.

 

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 22 mei 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement houdende verbod voor vrachtwagens in Termietendreef

Gemeentelijk aanvullend reglement houdende regeling van het verkeer op de gemeentewegen – Elfde Julilaan

PV

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 15 mei 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement in Huis Van Wonterghem, namelijk opening van discotheek Diedjies op zondag 20 mei 2018 - intrekken bestaand reglement en vaststellen nieuw reglement

PV

 Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 8 mei 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. het evenement in Huis Van Wonterghem, namelijk opening van discotheek Diedjies op zondag 20 mei 2018           

PV              

 

Bekendmaking agenda Commissie Algemeen Bestuur 14 mei 2018

Agenda   

 

 Bekendmaking Gemeenteraad 17 mei 2018

Agenda

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 2 mei 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de herdenking “Leieslag” op donderdag 24 mei 2018   

PV  

 

Toezichtslijst Gemeenteraad 25 april 2018

Verslag toezichtslijst   

PV  

Bericht   

 

 Bekendmaking Gemeenteraad 25 april 2018

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - goedkeuren aanpassingen 

PV

Bericht 

 

 Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 24 april 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de Eerste Communie op zaterdag 19 mei 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. vormselviering van Sint-Michiel op 26 mei 2018  

PV

 

 Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 17 april 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. 'Kierewiet Tapt' van Chiro Kierewiet op zaterdag 21 april 2018 

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. 50 years Tap part 3 Metal Night van VZW Den Tap op zaterdag 12 mei 2018   

PV

 

Bekendmaking Gemeenteraad 25 april 2018

Agenda

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 10 april 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de sportwedstrijden tijdens de 53ste editie van het Sint-Pietersfestival op vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni, zondag 24 juni en maandag 25 juni 2018 

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. een wielerwedstrijd voor nieuwelingen op woensdag 27 juni 2018 op Sint-Pieter

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. wielerwedstrijd voor nieuwelingen BWB op zondag 10 juni 2018

PV   

 

 Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 3 april 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Artmarkt en Zomerbraderie op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2018   

PV

 

 Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 27 maart 2018

Algemeen Retributiereglement - wijziging tarieven dranken basisassortiment - goedkeuring   

PV  

 

Toezichtslijst Gemeenteraad 15 maart 2018

Verslag toezichtslijst 

PV   

Bericht   

 

Bekendmaking Gemeenteraad 15 maart 2018

Agenda  

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 6 maart 2018

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. '5e Slalom BPKN' op maandag 2 april 2018  

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Sint-Katrienerit Oldtimers op zondag 2 september 2018   

PV    

 

Toezichtslijst Gemeenteraad 22 februari 2018

Verslag toezichtslijst  

PV

Bericht   

 

Bekendmaking Gemeenteraad 22 februari 2018

Gemeentelijke begraafplaats - aanpassing huishoudelijk reglement - goedkeuring

PV

Bijlage VIII Algemene politieverordening - Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaats

Algemeen retributiereglement - laatste aanpassing GR 22 februari 2018

 

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 6 februari 2018

Algemeen Retributiereglement – wijziging tarieven extra opvang speelpleinwerking / Sportkampen + Korting vooraf inschrijven speelpleinwerking - goedkeuring

PV RR

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 23 januari 2018

Algemeen Retributiereglement – wijziging tarieven dranken basisassortiment – goedkeuring

PV AR

 

Bekendmaking Gemeenteraad 14 december 2017

Bericht   

PV 

Onroerende Voorheffing  

Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimtes  

Personenbelasting    

Sluikstorten   

Drukwerken handelskarakter    

Reclameborden   

Blauwe Zone    

Bars, privéclubs en daghotels    

Tweede verblijven  

Masten en Pylonen  

Taxidiensten   

Leegstaande gebouwen en woningen    

Nachtwinkels   

Verwaarloosde gebouwen en woningen    

Reglement inventarisatie verwaarloosde gebouwen en woningen  

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 5 december 2017

Wijzigingen tarieflijst Farys - sportdienst - goedkeuring  

Bericht   

PV

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 30 november 2017

Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 36

 

Bekendmaking Gemeenteraad 19 oktober 2017

Gemeentelijk reglement voor de organisatie van een openbare markt - goedkeuren wijzigingen

PV  

Bericht

 

Bekendmaking Gemeenteraad 21 september 2017

Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen  

Bericht  

PV  

 

Bekendmaking Straatnaamgevingen 13 juli 2017

Bericht rijksweg

Bericht woonpark

Gemeenteraadsbeslissing rijksweg

Gemeenteraadsbeslissing woonpark

PV rijksweg

PV woonpark

 

Bekendmaking Gemeenteraad 18 mei 2017

Gemeentelijk reglement betreffende het kwaliteitslabel voor private huurwoningen - goedkeuring  

Gemeentelijk reglement betreffende inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten - goedkeuring  

PV 

Beide reglementen gaan in vanaf 1 juni 2017

 

Bekendmakingen Gemeenteraad 15 december 2016

Meerjarenplan 2014-2019   

 

Bekendmakingen Gemeenteraad 15 december 2016

Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - vaststellen retributiereglement vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019   

 

Bekendmaking College van Burgemeester en Schepenen 20 december 2016

Algemeen retributiereglement - wijziging tarieven sportkampen - wijziging tarieven Farys

 

Bekendmaking Gemeenteraad 17 november 2016

Opheffen reglement: Subsidiëring van erkende plaatselijke buurt- en/of straatcomités

Opheffen reglement: Subsidiëring culturele projecten, ondersteuning buitengewone jeugdactiviteiten, promotie sportevenementen en sensibiliseringscampagnes

Opheffen reglement: tegemoetkoming in de huur van mobiel overdekt buitenpodium

 

Bekendmaking Gemeenteraad van 17 maart 2016

Met ingang van 18 maart 2016

 1. 1.    Gevel- en Tuinwedstrijd – aanpassen wedstrijdreglement – goedkeuring
 2. 2.    Reglement speel-o-theek

  - opheffen bestaand reglement speel-o-theek

  - goedkeuren nieuw reglement speel-o-theek
 3. 3.    Reglement baby-o-theek

  - opheffen bestaand reglement baby-o-theek

  - goedkeuren nieuw reglement baby-o-theek

Met ingang van 1 april 2016

 1. 6.    Gemeentelijke sportdienst – opheffen bestaand huishoudelijk reglement sportinfrastructuur – goedkeuring
 2. 7.    TMVW – reglement van inwendige orde voor het sportcomplex – goedkeuring
 3. 8.    TMVW – reglement van inwendige orde voor het zwembad – goedkeuring

 

Bekendmaking College van Burgemeester en schepenen van 15 maart 2016

Tpr Eerste communie

Tpr Folk All round                          

PV                                          

 

Bekendmaking toezichtslijst Gemeenteraad van 18 februari 2016

Bericht

 

Bekendmaking openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag klasse 1

Bericht     

 

Bekendmaking uitnodiging financiële commissie

Uitnodiging

 

Bekendmaking Gemeenteraad van 18 februari 2016

Agenda

 

Bekendmaking van het openbaar onderzoek (RUP Leieboorden 2)

Bekendmaking

Plan

Voorschriften

 

Bekendmaking Gemeenteraad van 17 december 2015

GR beslissing GAS  

 

Bekendmaking Gemeenteraad van 17 september 2015

Het reglement gaat in op 1 oktober 2015

Huishoudelijk reglement sportinfrastructuur Kuurne - anpassingen

 

Bekendmaking gemeenteraad 21 mei 2015

Bekendgemaakt op 28 mei 2015

Gemeentelijk reglement houdende betoelaging van de aankoop van herbruikbare luiers - opheffen subsidiereglement