Belastingsreglementen

Belastingreglementen dienstjaar 2020 - 2025

Vaststellen belastingreglement: opcentiemen op de onroerende voorheffing

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Vaststellen belastingreglement: opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Vaststellen belastingreglement: aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Opheffen bestaand belastingreglement: belasting voor het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen (belastingreglement sluikstorten)

(16.12.2021 - bekendmaking 23.12.2021)

Vaststellen belastingreglement: belasting voor het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen (belastingreglement sluikstorten)

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Vaststellen belastingreglement: belasting op taxidiensten en vergunde voertuigen met bestuurder

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Opheffen bestaand belastingreglement en vaststellen nieuw belastingreglement: belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter

(16.12.2021 - bekendmaking 23.12.2021)

Aangifteformulier drukwerk

Vaststellen belastingreglement: belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Opheffen bestaand belastingreglement en vaststellen nieuw belastingreglement - belasting op reclameborden

(15.12.2022 - bekendmaking 23.12.2022)

Opheffen bestaand belastingreglement en vaststellen nieuw belastingreglement: belasting op reclameborden

(16.12.2021 - bekendmaking 23.12.2021)

Aangifteformulier reclameborden

Vaststellen belastingreglement: belasting op reclameborden

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Opheffen bestaand belastingreglement - belasting 'naheffing blauwe zone' en 'naheffing extra kort parkeren'

(15.12.2022 - bekendmaking 23.12.2022)

Vaststellen belastingreglement: belasting 'naheffing blauwe zone' en 'naheffing extra kort parkeren'

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Opheffen bestaand belastingreglement en vaststellen nieuw belastingreglement - belasting op de uitbating van bars, privéclubs en daghotels

(15.12.2022 - bekendmaking 23.12.2022)

Vaststellen belastingreglement: belasting op de uitbating van bars, privéclubs en daghotels

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Aangifteformulier bars, privéclubs en daghotels

Vaststellen belastingreglement: belasting op de uitbating van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Aangifteformulier nachtwinkels

Opheffen bestaand belastingreglement en vaststellen nieuw belastingreglement - belasting op tweede verblijven

(15.12.2022 - bekendmaking 23.12.2022)

Vaststellen belastingreglement: belasting op tweede verblijven

(12.12.2019 - bekendmaking 18.12.2019)

Aangifteformulier tweede verblijven

Opheffen bestaand belastingreglement en vaststellen nieuw belastingreglement - belasting op masten en pylonen

(15.12.2022 - bekendmaking 23.12.2022)

Vaststellen belastingreglement: belasting op masten en pylonen

(23.04.2020 - bekendmaking 27.04.2020)

Aangifteformulier masten & pylonen

Vaststellen belastingreglement: belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen

(21.01.2021 - bekendmaking 29.01.2021)

Vaststellen belastingreglement: belasting op leegstaande gebouwen en woningen

(21.01.2021 - bekendmaking 29.01.2021)

Belastingreglementen dienstjaar 2018 en dienstjaar 2019

01 opcentiemen op de onroerende voorheffing

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

02 opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimte(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

03 aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

04 belastingsreglement sluikstorten

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

05 drukwerken met handelskarakter

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

06 belasting op reclameborden

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

07 naheffing blauwe zone & naheffing extra kort parkeren

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

08 belasting op uitbating bars, privéclubs en daghotels

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

09 belasting op tweede verblijven

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

10 belasting op masten en pylonen 

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

11 belasting op taxidiensten en vergunde voertuigen met bestuurder

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

12 belasting op leegstaande gebouwen en woningen

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

13 belasting op uitbating nachtwinkels

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)

14 belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen

(14.12.2017 - bekendmaking 18.12.2017)