Laat jouw stem horen in een adviesraad

Kuurne telt verschillende adviesraden die het gemeentebestuur adviseren in de verschillende bestuursmateries.  

De gemeentelijke adviesraden werken rond verschillende thema's. Het is de bedoeling dat de leden van deze adviesraden, een bevolkingsgroep of vereniging vertegenwoordigen, of deskundig zijn op het werkterrein van de adviesraad. Als je lid wil worden van een adviesraad, kan je steeds een schriftelijke aanvraag indienen bij de administratieve verantwoordelijke op het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur is verplicht advies te vragen aan de adviesraden voor beslissingen die zij willen treffen in de gemeenteraad: over culturele aangelegenheden aan de cultuurraad, over sportaangelegenheden aan de sportraad, enz...

Daarnaast ontwikkelen de verschillende raden ook eigen initiatieven, sensibiliseringsacties, waardoor het verenigingsleven in onze gemeente nog beter ondersteund kan worden.   

Beheersorgaan bibliotheek

Cultuurraad

Handelscommissie

GECORO

Jeugdraad

Karmina

Lokaal overleg kinderopvang

Mondiale raad

Ouderenraad

Sportraad

Meld je aan als lid van 1 van deze raden