Informatie en communicatie

Deze werken zullen jammer genoeg hand in hand gaan met hinder. We willen hier dan ook alles aan doen om jou maximaal te informeren. Met vragen of problemen kun je in eerste instantie terecht bij Aquafin.

Fasering

De grote werken worden opgesplitst in twee grote fases. De Vlaskouter, Kerkstraat, Gen. Eisenhowerstraat, Tramstatie en het Marktplein komen aan bod in de eerste fase.

Tijdens de tweede fase is het de beurt aan de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat. De grote lijnen van de beide fases liggen vast, maar de precieze timings zijn afhankelijk van heel wat factoren.

Fasering en planning

Blijf op de hoogte

Vanuit de gemeente zorgen we voor een duidelijke communicatie én een luisterend oor voor jouw zorgen. We proberen de hinder vanzelfsprekend tot een minimum te beperken en we zullen jou tijdig inlichten.

Bewonersbrieven