Planning & fasering

Kuurne heeft verouderde rioleringen in het centrum, die moeten worden vernieuwd. We willen vlotte mobiliteit combineren met een leuke pleinen en straten waar het aangenaam vertoeven is. En met een duurzamer, groener centrum maken we het aangenaam voor iedereen én werken we aan een beter klimaat.

Timing en fasering

A | Nu tot en met einde zomer 2024

Doornenstraat, Harelbeeksestraat (incl. kruispunt Koning Albertstraat)

Doornenstraat

 • Riolering lopend tem eind februari 2024
 • Aanleg voorlopige wegenis eind februari tem midden maart 2024
 • Aanleg definitieve wegenis begin augustus tem eind augustus 2024

Harelbeeksestraat

 • Riolering eind januari tem midden maart 2024
 • Warmtenet + watertoevoer begin mei tem midden juni 2024
 • Aanleg wegenis midden juni tem midden augustus 2024

B | november 2023 tot en met zomer 2024

Koning Albertstraat (tussen Twaalfde-Liniestraat en Kerkstraat)    

 • Riolering lopend tem midden maart 2024
 • Warmtenet + watertoevoer midden maart tem begin mei 2024
 • Aanleg wegenis eind april tem begin juni 2024C | Vermoedelijk februari 2024 tot en met najaar 2024


Koning Albertstraat (tussen Harelbeeksestraat en Twaalfde-Liniestraat (incl. kruispunt Twaalfde-Liniestraat))

 • Riolering begin maart tem begin juni 2024
 • Warmtenet + watertoevoer begin juni tem begin augustus 2024
 • Aanleg wegenis begin augustus tot midden oktober 2024

* Hou er rekening mee dat alle data richtdata zijn, die afhankelijk zijn van externe factoren.

fasering_tracé_centrumvernieuwing_fase2

Meer info

Deze pagina wordt regelmatig aangepast op basis van de info die we krijgen van de aannemer.

Zit je met vragen? Neem dan contact op met centrumvernieuwing@kuurne.be