Centrumvernieuwing Kuurne

Levendig. Bereikbaar. Groen

Het centrum van Kuurne krijgt een facelift van jewelste. Onder de grond en boven de grond. Goed voor een investering van 6 miljoen euro.

Kuurne heeft verouderde rioleringen in het centrum, die moeten worden vernieuwd. We willen vlotte mobiliteit combineren met een leuke pleinen en straten waar het aangenaam vertoeven is. En met een duurzamer, groener centrum maken we het aangenaam voor iedereen én werken we aan een beter klimaat.

LEVENDIG

We gaan voor een leefbaar Kuurne, ook in de volgende tientallen jaren. De Tramstatie en het Marktplein worden geweldige plaatsen om te verblijven. Ze worden groener, er komen zitplaatsen. En van het moeilijk toegankelijke Marktplein maken we een bruisende trefplek. Er is plaats voor markten en evenementen, voor feest en ontspanning. Door het centrum groener te maken werken we aan een veilige ruimte waar het aangenaam wordt om te fietsen en wandelen, voor oud en jong. Met een betere luchtkwaliteit en veel plek om elkaar te ontmoeten. Kuurne wordt levendig.

BEREIKBAAR

Betere wegen en een vlottere bereikbaarheid zorgen ervoor dat Kuurne voor iedereen meer toegankelijk wordt. Ruime parkeerplekken dichtbij het centrum, straten die veilig verkeer mogelijk maken voor voetgangers en fietsers. Fietsende schoolgaande kinderen en jongeren krijgen comfortabele wegen. Het huidige doorrij-centrum ruimte maakt voor een centrum waar het heerlijk stappen en winkelen is. Kuurne wordt bereikbaar.

GROEN

De toekomst brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: de klimaatverandering vraagt naar oplossingen. Bewoners willen terug “leven” in de kern van hun gemeente. Met deze veranderingen in het achterhoofd besliste Kuurne voor een “klimaatrobuust ontwerp”. In de groene belevingsruimte in het centrum kan Kuurne terug tot adem komen. De groenzones zullen Kuurne weerbaar maken tegen hevige regenval. Het regenwater wordt opgevangen, geïnfiltreerd en het grondwater wordt aangevuld. Bomen en struiken zorgen voor afkoeling tijdens warme zomerdagen. Ontharden is de oplossing voor het welzijn van bewoners en bezoekers. Kuurne wordt groen.

In een notendop:

  • Vernieuwen van rioleringen in de centrumstraten
  • Aanleggen van een warmtenet door Kuurne
  • Alle panden in de werfzone krijgen vernieuwde nutsvoorzieningen
  • De Vlaskouter wordt nog meer een comfortabele centrumparking
  • De Tramstatie wordt een groene trefplek voor ontspannen, winkelen en ontmoeting
  • Het Marktplein wordt toegankelijk en een groene ontmoetingsplek met plaats voor evenementen
  • Fietsers en voetgangers krijgen veilige en comfortabele wegen
  • Auto’s krijgen parking vlakbij en een overzichtelijke veilige weginrichting

Meer info

De centrumvernieuwing is een serieuze klus. Het zijn werken waar we als bestuur en inwoner samen door moeten. Het is een uitdaging maar als we elkaar vaak ontmoeten en spreken kunnen we goede afspraken maken en deze maken goeie vrienden.

Zit je met problemen of vragen tijdens de centrumvernieuwing? Je kunt terecht bij Aquafin via het nummer 03 450 45 45 of per mail.