Omgevingsvergunningen

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Gedurende deze periode kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Bezwaar indienen kan digitaal via het omgevingsloket, mailen naar omgevingsloket@kuurne.be, of opsturen naar

Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 9
8520 Kuurne

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossiers geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Als je het volledige dossier wil inkijken kan je terecht in het Gemeentehuis, Omgevingsloket, Marktplein 9. Maak hiervoor vooraf een afspraak

Hieronder vind je de lijst van de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen van de omgevingsvergunningen terug.
Je kan het overzicht ook op kaart bekijken via het Omgevingsloket:

Digitaal omgevingsloket

Aanmelden met jouw identiteitskaart is niet vereist.

Openbare onderzoeken 

OMV/2022167158, verkavelen van 3 kadastrale percelen tot 1 bouwlot voor een ééngezinswoning, gelegen Kortrijksestraat thv 160, aangevraagd door Goethals Anne-Marie en Goethals Paul, openbaar onderzoek van  11 april tot en met 10 mei 2023;

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023038686, verbouwen van een woning, gelegen Weggevoerdenplein 10, ingediend door Devos Benedikt - Meyhui Carla, openbaar onderzoek van 11 april 2023 tot en met 10 mei 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2022160849, plaatsen van omheining en aanleggen oprit, gelegen Renbaanlaan zn, sectie B nr 843 c4,  ingediend door Lambrecht Christa, openbaar onderzoek van 18/04/2023 tot en met 17/05/2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2022093004,  sanering van de Vaernewijkbeek : 2 dicht bij elkaar liggende lozingen in de Vaernewijkbeek t.h.v. het kruispunt Hulstsestraat met Rijksweg worden gesaneerd + bronbemaling + vegetatiewijzing + aanleg terrein voor grondverbetering + aanpassen rooilijnplan ter hoogte van de Kuurnsestraat (Harelbeke), ingediend door Aquafin NV, openbaar onderzoek op vraag van de behandelende overheid (Vlaamse Overheid), openbaar onderzoek van 29/04/2023 tot en met 28/05/2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023046488, verkavelen van 2 percelen voor 3 loten voor ééngezinswoning met bijhorende parkeerhaven, ingediend door Veldhuys, vertegenwoordigd door Pieter Blomme, openbaar onderzoek van 04/05/2023 tot en met 02/06/2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2023053119, regularisatie verbouwen woning + bouwen bijgebouw, gelegen Populierenlaan 15, ingediend door Davy Verspaille, openbaar onderzoek van 17/05/2023 tot en met 15/06/2023, 

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023056086,  regularisatie verbouwen van een eengezinswoning zonder vergunning, gelegen Heirweg 41,  ingediend door Martin Huysman, openbaar onderzoek van 17/05/2023 tot en met 15/06/2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023049823, aanleggen van 2 opritten en een pad naar de voordeur, gelegen Muntstaat 9, ingediend door Alessio Lietaert, openbaar onderzoek van  31 mei tot en met 29 juni 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023019911, verbouwen van een bestaande halfopen bebouwing en plaatsen van een bergingscontainer, gelegen Jan Frans Willemsplein 3, ingediend door David Deduytschaver, openbaar onderzoek van 31 mei 2023 tot en met 29 juni 2023

bekendmaking

link naar OML

 

 

 

 

Ter inzage gelegde beslissingen van vergunningverlenende overheid Gemeente Kuurne

Alle ter inzage gelegde beslissingen kunnen digitaal geraadpleegd worden. In de zoekbalk kan je de gemeente invullen en aanduiden dat je enkel de ter inzage gelegde beslissingen wenst te zien.

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

Sommige projecten bevatten auteursrechtelijk beschermde plannen. Hierdoor zijn de plannen en de beslissing niet online beschikbaar. Het volledige dossier met de beslissing en de bijhorende plannen kan ingekeken worden in het gemeentehuis, na afspraak.

Referentie omgevingsloket: OMV_2022113518, verbouwen van een woning, gelegen Kongostraat 18, aangevraagd door Pieter Vanderhaeghe - Masselis Kirsten, voorwaardelijk vergund op 14/02/2023

bekendmaking Vanderhaeghe-Masselis

Referentie omgevingsloket  OMV_2022146461, Uitbreiding van een winkelpand, gelegen Brugsesteenweg 354, aangevraagd door Imporio, voorwaardelijk vergund op 14/02/2023

bekendmaking Imporio

Referentie OMW_omgevingsloket 2022144295, Aanbrengen van reclame op de gevels, gelegen Ringlaan 16, aangevraagd door JIMS nv, voorwaardelijk vergund op 14/02/2023

bekendmaking Jims

Referentie omgevingsloket OMV_2022144295, Aanpassen raam in voorgevel, gelegen Gasthuisstraat 18, aangevraagd door Pottie Stefaan, vergund op 14/02/2023

bekendmaking Pottie

Referentie omgevingsloket OMV_2023008447, Schilderen van de voorgevel, gelegen Gen. Eisenhowerstraat 91, aangevraagd door Seynhaeve Sammy, vergund op 21/02/2023

bekendmaking Seynhaeve

Referentie omgevingsloket OMV/2023008983, isoleren voorgevel en plaatsen van gevelbepleistering, gelegen Kouterstraat 102, aangevraagd door Sorin Raducan, vergund op 21/02/2023

bekendmaking Raducan

Referentie omgevingsloket OMV/2022026893, hernieuwen milieuvergunning tankstation, gelegen Brugsesteenweg 184, aangevraagd door DATS24 nv, voorwaardelijk vergund op 28/02/2023

bekendmaking DATS

Referentie omgevingsloket OMV/2022142358,  Regularisatie van een kantoorunit, gelegen Harelbeeksestraat 120, aangevraagd door G & V Energy Group, voorwaardelijk vergund op 28/02/2023

bekendmaking G & V

Referentie omgevingsloket OMV/2022170403, Bouwen van een aanbouw aan een halfopen eengezinswoning, gelegen Meihoek 24, aangevraagd door Shana Roestraete,  vergund op 28/02/2023

bekendmaking Roelstraete

Referentie omgevingsloket OMV/2023014436, Plaatsen regenwaterput in voortuin, gelegen Meikever 27, aangevraagd door Bart Adam, voorwaardelijk vergund op 28/02/2023

bekendmaking Adam

Referentie omgevingsloket OMV/2023017156, Gevelrenovatie, gelegen Boomgaardstraat 13, aangevraagd door Benjamin Louvaert, voorwaardelijk vergund op 28/02/2023

bekendmaking Louvaert

Referentie omgevingsloket OMV/2022164896, Verbouwen van een eengezinswoning, gelegen Mimosalaan 1, aangevraagd door Akil Rahimi-Cléo Dufourmont, voorwaardelijk vergund op 07/03/2023

bekendmaking Rahimi-Dufourmont

Referentie omgevingsloket OMV/2022165176, Plaatsen van crépi op de voorgevel, gelegen Pouckeweg 3, aangevraagd door Claudine Dewaele, geweigerd op 14/03/2023

bekendmaking Dewaele

Referentie OMV/2023017627, bekleden en isoleren zijgevel woning gelegen Hoevedreef 46, aangevraagd door Sobrie Françoise,  voorwaardelijk vergund op 14/03/2023

bekendmaking Sobrie

Referentie omgevingsloket OMV/2023019039, Aanleg van outdoor petanquevelden, gelegen Luit.-Gen. Gérardstraat 60, aangevraagd door Christ Verschaeve, voorwaardelijk vergund op 14/03/2023

bekendmaking Verschaeve

Referentie omgevingsloket OMV/2022062057, verbouwen van een showroom, gelegen Brugsesteenweg 133, 135, 137 en 139, aangevraagd door Plasschaert NV, voorwaardelijk vergund op 14/03/2023

bekendmaking Plasschaert

Referentie omgevingsloket OMV/2022141370, bouwen van een distributiecabine, gelegen Steenstraat zn, aangevraagd door Fluvius System Operator, stilzwijgend geweigerd op 14/03/2023

bekendmaking Fluvius

Referentie omgevingsloket OMV/2022110377, schilderen van de voorgevel, gelegen Marktplein 1, aangevraagd door Debrabandere Gino, voorwaardelijk vergund op 21/03/2023

bekendmaking Debrabandere

Referentie omgevingsloket OMV/2022161535, aanleg van een oprit in waterdoorlatend materiaal, gelegen Grenswachtersweg 9, aangevraagd door Lobbens Elke, voorwaardelijk vergund op 21/03/2023

bekendmaking Lobbens

Referentie omgevingsloket OMV/2022165483, Wijzigen en aanbrengen van gevelopeningen en het plaatsen van een buitentrap naar de zolder die ingericht wordt als praktijkruimte, gelegen Zweepstraat 53, aangevraagd door Delaere Debbie, voorwaardelijk vergund op 21/03/2023

bekendmaking Delaere

Referentie omgevingsloket OMV/2022159379, functiewijziging van handel naar woning, gelegen Leiestraat 123-125-12-129, aangevraagd door De Smul Petra, voorwaardelijk vergund op 21/03/2023

bekendmaking De Smul

Referentie omgevingsloket OMV/2022159350, functiewijziging van handel naar woning, gelegen Leiestrat 135 en 137, aangevraagd door De Smul Petra, geweigerd op 21/03/2023

bekendmaking De Smul weigering

Referentie omgevingsloket OMV/2022082867, bouwen van een woning met carport, gelegen Ambroosdreef 4, aangevraagd door Breevaart Paul, voorwaardelijk vergund op 21/03/2023

bekendmaking Breevaart

Referentie omgevingsloket OMV/2022163967, bouwen van 2 garages, gelegen Koning Boudewijnstraat 48, aangevraagd door Bekaert Geert, voorwaardelijk vergund op 21/03/2023

bekendmaking Bekaert

referentie omgevingsloket OMV/2022149472, renovatie van de voorgevel van een politiekantoor, gelegen Luit.-Gen. Gérardstraat 2-Weggevoerdenplein 1,2 en 3, voorwaardelijk vergund op 04/04/2023

bekendmaking PZVlas

Referentie omgevingsloket: OMV_2022162495,  verbouwen van een woning, aangevraagd door Engels Laurens - Wyffels Joyce,gelegen Oreganostraat 19, voorwaardelijk vergund op 04/04/2023

bekendmaking Engels-Wyffels

Referentie omgevingsloket: OMV/2022166096, verbouwen van een woning, aangevraagd door Herreman Ronny, gelegen Kouterstraat 60, vergund op 04/04/2023

bekendmaking Herreman

Referentie omgevingsloket: OMV/2023018606, isoleren en aanbrengen van gevelbekleding gelegen Hulstsestraat 201, aangevraagd door Timperman Geert, vergund op 04/04/2021

bekendmaking Timperman

Referentie omgevingsloket: OMV/2023009671, vervangen van garagepoort naar raam, gelegen rodekruisplein 17, aangevraagd door Adams Jeffrey, voorwaardelijk vergund op 04/04/2023

bekendmaking Adams

Referentie omgevingsloket: OMV_2022170641, verbouwen van de woning + wijziging aantal woongelegenheden, gelegen Kortrijksestraat 118 en 120, aangevraagd door Vandekerckhove Frederic, voorwaardelijk vergund op 04/04/20203

bekendmaking Vandekerckhove

Referentie omgevingsloket: OMV/2022168133, verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen De Nieuwe Vierschaar 14, aangevraagd door Breye Dirk - Dewaele Greet, voorwaardelijk vergund op 04/04/2023

bekendmaking Breye-Dewaele

Referentie omgevingsloket VK218_2022122183, verkavelen van een perceel grond, gelegen Steenovenstraat zn, aangevraagd door Hectaar NV, geweigerd op 11/04/2023

bekendmaking Hectaar

Referentie omgevingsloket OMV/2022144677, bouwen van een woning, gelegen Steenovenstraat 25, aangevraagd door Dumobil Construct, voorwaardelijk vergund op 25/04/2023

bekendmaking Steenovenstraat 25

Referentie omgevingsloket: 2022171627,  Bouwen van een woning - bouwen van een carport, gelegen Motestraat 1, aangevraagd door Dumobil, voorwaardelijk vergund op 02/05/2023

bekendmaking Motestraat 1

Referentie omgevingsloket: 2022084138,  ingediend door Belgium Properties Retailers (GAMMA), gelegen Ringlaan 9 voorwaardelijk vergund op 02/05/2023,

bekendmaking Gamma

Referentie omgevingsloket: 2023013531,  Functiewijziging woning naar praktijkruimte, gelegen Kortrijksestraat 14, ingediend door Van Wonterghem Karel, goedgekeurd op 02/05/2023

bekendmaking VanWonterghem

Referentie omgevingsloket: 2023046067, Verbouwen van een woning, gelegen Hulstsestraat 192, ingediend door Deryckere - Holvoet, gelegen Hulstsestraat 192, vergund op 09/05/2023

bekendmaking Deryckere-Holvoet

Referentie omgevingsloket: 2023028198, Aanleg van een zwembad of zwemvijver, gelegen Stokerijstraat 119, ingediend door Van Slambrouck Sofie, voorwaardelijk vergund op 09/05/2023

bekendmaking VanSlambrouck

Referentie omgevingsloket: 2023028808, Renoveren van de gevel, gelegen Burgemeester Decoenestraat 30, ingediend door Martijn Vandeputte, voorwaardelijk vergund op 09/05/2023

bekendmaking Vandeputte

Referentie omgevingsloket: OMV_2022165353, Afbreken en herbouwen van een ééngezinswoning, gelegen Katrienwiel 2, ingediend door Demuynk Christophe - Vanderhaeghe Ingrid, voorwaardelijk vergund op 16/05/2023

Bekendmaking Demuynck-Vanderhaeghe

Referentie omgevingsloket: OMV_2023050776, Wijzigen raam aan voor- en zijgevel, Gen. Eisenhowerstraat 59, ingediend door Lien Van Raemdonck, voorwaardelijk vergund op 16/05/2023

Bekendmaking VanRaemdonck

Referentie omgevingsloket: OMV_2023057176, aanleg van een zwembad, gelegen Abelenstraat 11, ingediend door Vanlerberghe Carine, voorwaardelijk vergund op 16/05/2023

bekendmaking Vanlerberghe

 

 

Beslissing door hogere overheid

 

Beslissing door Deputatie

 

Beslissing door Vlaamse Overheid

 OMV_2022115449, ontharden van de Rijksweg, gelegenopenbaar domein (N36) gelegen te 8860 Lendelede en 8520 Kuurne, ingediend door Wegen en Verkeer, vergund op 09/02/2023

bekendmaking WegenEnVerkeer

 

 

 

 

Beslissing door Deputatie na beroepsprocedure

 

Aktenames 

Aktename melding referentie OMV/2023015157, melding voor stopzetting vergunning recreatief paardrijden, gelegen Luit.-Gen. Gérardstraat zn, ingediend door Vanwonterghem Bruno op 14/03/2023

bekendmaking Vanwonterghem

Aktename melding referentie OMV/2023040790, melding voor bronbemaling ten behoeve van de aanleg van riolering voor een nieuwe verkaveling gelegen Najaarsweg, ingediend door Devagro Aannemingen, op 04/04/2023

bekendmaking Devagro,