Omgevingsvergunningen

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Gedurende deze periode kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.
Bezwaar indienen kan digitaal via het
omgevingsloket, mailen naar omgevingsloket@kuurne.be, of opsturen naar

Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 9
8520 Kuurne

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossiers geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Als je het volledige dossier wil inkijken kan je terecht in het Gemeentehuis, Omgevingsloket, Marktplein 9. Maak hiervoor vooraf een afspraak

Hieronder vind je de lijst van de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen van de omgevingsvergunningen terug.
Je kan het overzicht ook op kaart bekijken via het Omgevingsloket:

Digitaal omgevingsloket

Aanmelden met jouw identiteitskaart is niet vereist.

Openbare onderzoeken 

 

OMV_2022142942, bouwen van een tuinhuis, gelegen Oreganostraat 15, ingediend door  Olivier Verpoort, van 4 november 2022 tot en met 3 december 2022

affiche openbaar onderzoek Verpoortnaar omgevingsloket

OMV_2022122183, verkaveling van een perceel grond, gelegen Steenovenstraat zn, ingediend door Hectaar NV, van 10 november 2022 tot en met 9 december 2022affiche openbaar onderzoek Hectaar

link naar omgevingsloket

OMV_2022120544, aanleg onderhoudspad, oprit en terras, gelegen Motestraat 9, ingediend door Vandamme Dylan, van 14 november 2022 tot en met 13 december 2022.affiche openbaar onderzoek Vandammelink naar omgevingsloket

OMV_2022142935, Wegenbouw Ivan Vuylsteke, bronbemaling ikv Centrumvernieuwing, gelegen Koning Albertstraat-Harelbeeksestraat (deel) - Doornenstraat, van 17 november 2022 tot en met 16 december 2022

affiche

link naar omgevingsloket

Referentie omgevingsloket: OMV_2022026893, hernieuwing milieuvergunning tankstation, gelegen Brugsesteenweg 184, ingediend door DATS24 NV, openbaar onderzoek van 6 december 2022 tot en met 4 januari 2023

Bekendmaking DATS24

Link omgevingsloket

Referentie omgevingsloket: OMV_2022084138, sloop en herbouw winkelgebouw, gelegen Ringlaan 8 en 9, ingediend door BELGIUM PROPERTIES RETAILERS NV en BG RETAIL NV, openbaar onderzoek van 6 december 2022 tot en met 4 januari 2023

Bekendmaking Belgium Properties Retailers

Link omgevingsloket

Referentie omgevingsloket: OMV_2022141370, bouwen van een distributiecabine, gelegen Steenstraat, ingediend door Fluvius System Operator, openbaar onderzoek van 9 december tot en met 7 januari 2023

Bekendmaking Fluvius

Link omgevingsloket

Referentie omgevingsloket: OMV_2022146415, bouwen van een carport en uitbreiden van de woning, gelegen Vlaskapel 4, ingediend door Foulon Tony, openbaar onderzoek van 6 december 2022 tot en met 4 januari 2023

Bekendmaking Foulon

Link omgevingsloket

Referentie omgevingsloket: OMV_2022148918, bouwen van een showroom met werkplaats, gelegen Brugsesteenweg 272 en 274, ingediend door B & O Motors Bvba, openbaar onderzoek van 6 december 2022 tot en met 4 januari 2023

Bekendmaking B & O Motors

Link omgevingsloket

Referentie omgevingsloket: OMV_2022115449, ontharden middenberm Rijksweg N36, ingediend dooor Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, openbaar onderzoek van 7 december 2022 tot en met 5 januari 2023

Bekendmaking Wegen & Verkeer

Link omgevingsloket

 

Ter inzage gelegde beslissingen van vergunningverlenende overheid Gemeente Kuurne

Alle ter inzage gelegde beslissingen kunnen digitaal geraadpleegd worden. In de zoekbalk kan je de gemeente invullen en aanduiden dat je enkel de ter inzage gelegde beslissingen wenst te zien.

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

Sommige projecten bevatten auteursrechtelijk beschermde plannen. Hierdoor zijn de plannen en de beslissing niet online beschikbaar. Het volledige dossier met de beslissing en de bijhorende plannen kan ingekeken worden in het gemeentehuis, na afspraak.

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2022081159, bouwen van een veranda, gelegen Koolakker 2, ingediend door Sarah François, voorwaardelijk vergund op 08/11/2022
bekendmaking François

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: OMV_2022081817,  bouwen van een garage, gelegen Stokerijstraat 148, ingediend door Malfait Davey, geweigerd op 08/11/2022
bekendmaking Malfait Davey

Omgevingsvergunning Referentie omgevingsloket: regularisatie gevelafwerking gelegen Weidenstraat 115, ingediend door  Malfait Sofie, vergund op 8/11/2022.
bekendmaking Malfait Sofie

Omgevingsvergunning referentie omgevingsloket OMV_ 2022084672,  Functiewijziging van woning naar kinderopvang - sloop en herbouw van een deel van de woning, gelegen Hulstsestraat 223, ingediend door BMP, voorwaardelijk vergund op 15/11/2022bekendmaking BMP

 Omgevingsvergunning referentie omgevingsloket OMV_ 2022096303, Bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw, gelegen Stokerijstraat 2A, ingediend door Verschaeve Thierry - Hoet Laurie, voorwaardelijk vergund op 15/11/2022
bekendmaking Verschaeve-Hoet

Omgevingsvergunning referentie omgevingsloket OMV_ 2022127345Functiewijziging van woning naar bijgebouw, gelegen Sint-Katriensteenweg 11, ingediend door Johan Deylgat, vergund op 15/11/2022affiche Deylgat

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022100874, Opfrissen van de gevels en het uitbreiden van de woning op de verdieping met een slaapkamer gelegen Kortrijksestraat 98, ingediend door Vannieuwenhuyze Maarten, voorwaardelijk vergund op 22/11/2022Bekendmaking Vannieuwenhuyze

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022115306, Bouwen van een loods, gelegen Heirweg 86, ingediend door Herman Maes, voorwaardelijk vergund op 22/11/2022Bekendmaking Maes

Referentie omgevingsloket: OMV_2022098469, Slopen van bestaande bijgebouwen en bouwen van een ééngezinswoning, gelegen Lijstergalm 7, ingediend door Brecht Halsberghe - Myriam Ernalsteen, voorwaardelijk vergund op 29/11/2022Bekendmaking Halsberghe-Ernalsteen

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022112297, Renoveren/uitbreiden en deels slopen bedrijfsgebouw voor aanleg parking, gelegen Heirweg 82 en 84, ingediend door OSG David Grinding Services BV - Luc Vanhooreweder, voorwaardelijk vergund op 06/12/2022Bekendmaking OSG

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022088943, Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen De Nieuwe Vierschaar 14, ingediend door Breye Dirk - Dewaele Greet, geweigerd op 06/12/2022Bekendmaking Breye-Dewaele

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022130743,  Plaatsen van isolatie en aanbrengen van crepi, gelegen Hoogstraat 2, ingediend door Stefaan Remmerie, voorwaardelijk vergund op 06/12/2022Bekendmaking Remmerie

Referentie omgevingsloket: OMV_2022131155, Verbouwen van een woning, gelegen Brugsesteenweg 222, ingediend door Davy Vanooteghem – Liesbet Lammertijn, voorwaardelijk vergund op 06/12/2022Bekendmaking Vanooteghem-Lammertijn

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022101228, Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen Pouckewg 24, ingediend door Kenny De Paepe - Thalia Noppe, voorwaardelijk vergund op 06/12/2022Bekendmaking De Paepe - Noppe

Referentie omgevingsloket: OMV_2022139569,  Vervangen van de ramen, gelegen Kortrijksestraat 35, ingediend door Bert Verfaille, vergund op 06/12/2022Bekendmaking Verfaille
 

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022134290, Aanpassen voorwaarde gevelrenovatie, gelegen Kortrijksestraat 65, ingediend door Bart Verplanken, vergund op 20/12/2022bekendmaking Verplanken

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022101001, Bouwen van een bijgebouw, gelegen Sint-Katriensteenweg 194, ingediend door Joren Vercaignie, vergund op 20/12/2022bekendmaking Vercaignie 

Referentie omgevingsloket: OMV_ 2022111577, Bouwen van een tuinhuis, gelegen Roterijstraat 9, ingediend door Pottie Robin, voorwaardelijk vergund op 20/12/2022bekendmaking Pottie

Referentie omgevingsloket: OMV_2022083615,  Slopen van bestaande gebouwen en bouwen van een fastfoodrestaurant, gelegen Brugsesteenweg 90 en 92, ingediend door Mc Donalds Restaurants Belgium en LKM Advies, voorwaardelijk vergund op 20/12/2022bekendmaking  Mc Donalds

Referentie omgevingsloket: OMV_2022095082, Verkavelen van een perceel grond, gelegen  Avondster 6, ingediend door Herman Casier, voorwaardelijk vergund op 20/12/2022bekendmaking Casier

 

Beslissing door Deputatie 

 

 

Beslissing door Deputatie na beroepsprocedure

 

Aktenames 

Referentie omgevingsloket OMV_2022144727, bouwen van een veranda, gelegen Oreganostraat 15, ingediend door Verpoort Oliver, aktename op 22/11/2022

aktename Verpoort

Aktename melding ingedeelde inrichting – referentie omgevingsloket OMV_2022143605, voor tijdelijke bronbemaling, gelegen Kattestraat 128, op 06/12/2022

Bekendmaking aktename