Omgevingsvergunningen

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Gedurende deze periode kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Bezwaar indienen kan digitaal via het omgevingsloket, mailen naar omgevingsloket@kuurne.be, of opsturen naar

Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 9
8520 Kuurne

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossiers geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Als je het volledige dossier wil inkijken kan je terecht in het Gemeentehuis, Omgevingsloket, Marktplein 9. Maak hiervoor vooraf een afspraak. 

Hieronder vind je de lijst van de lopende openbare onderzoeken en de beslissingen van de omgevingsvergunningen terug.
Je kan het overzicht ook op kaart bekijken via het Omgevingsloket:

Digitaal omgevingsloket

Aanmelden met jouw identiteitskaart is niet vereist.

Openbare onderzoeken 

 

OMV/2023055325, aanleggen wegenis, gelegen Hulstsestraat 223, ingediend door BMP BVBA, openbaar onderzoek van 8 juni 2023 tot en met 7 juli 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV_2023059684, uitbreiden van de woning gelegen Twaalfde-Liniestraat 7, aangevraagd door Jonathan Beunnens, openbaar onderzoek van 16 juni 2023 tot en mEt 15 juli 2023

bekendmaking

link naar OML

OMV/2023116160 - Seys Julie - plaatsen omheining - Nerviërsstraat 2 - openbaar onderzoek van 24/10/2023 tot en met 22/11/2023

bekendmaking Seys

OML

OMV/2023122419 - Hellyn Veerle - Callens  Francis - aanleggen zwembad - Heilig Hartstraat 1 - openbaar onderzoek van 24/10/2023 tot en met 22/11/2023

bekendmaking Hellyn-Callens

OML

OMV/2023125967 - Charcoal Cooking Benelux Bvba - verlengen waterzuivering Gusteaux - openbaar onderzoek van 19/10/2023 tot en met 17/11/2023

bekendmaking Charcoal Cooking

OML

OMV/2023123593, plaatsen van een pergola, gelegen Koolakker 22, aangevraagd door Van Laer An, openbaar onderzoek van 28 oktober tot en met 26 november 2023

bekendmaking Van Laer

OML

OMV/2023102461 - Claro NV - regularisatie betonverharding en bestaande magazijnen, bouwen van een bijkomend magazijn - Kortrijksestraat 153 - openbaar onderzoek van 13/11/2023 tot en met 12/12/2023

bekendmaking Claro

OML

OML2023124933 - Verscheure Steven - regularisatie renovatie voortuin - Brugsesteenweg 546 - openbaar onderzoek van 13/11/2023 tot en met 12/12/2023

bekendmaking Verscheure

OML

OMV/2023084938, uitbreiden tuinhuis met overkapping, gelegen Steenezelstraat 16, aangevraagd door De Wolf Greta, Openbaar onderzoek van 17 november tot en met 16 december 2023

bekendmaking De Wolf

OML

OMV/2023133220 - Preben Verheye - aanleg zwembad en regularisatie tuinberging - Meikever 21 - openbaar onderzoek van 16/11/2023 tot en met 15/12/2023

bekendmaking Verheye

OML

OMV/2023015170 - G & V Servicestations NV - bouwen van een middenspanningscabine 1000 kva - 14 m² + aanpassen van de verharding - Brugsesteenweg 549 - openbaar onderzoek van 17/11/2023 t/m 16/11/2023

bekendmaking G & V

OML

OMV/2023045648 - Biscuiterie Declercq NV - hervergunning en actualisering van vervallen milieuvergunning - Noordlaan 22 - openbaar onderzoek van 17/11/2023 t/m 16/12/2023

bekendmaking Declercq

OML

OMV/2023102909 - COPACO SCREENWEAVERS NV - hernieuwen milieuvergunning en centraliseren magazijn-Rijksweg 125 - openbaar onderzoek van 23/11/2023 t/m 22/12/2023

bekendmaking Copaco Screenweavers nv

OMV

OMV/2023106733 - Declerck David - bekleden van de voorgevel met isolatie en afwerken met crepi - Kongostraat 110 - openbaar onderzoek van 2/12/2023 t/m 31/12/2023

bekendmaking Declerck

OMV

OMV/2023120128 - Strubbe Ylien - isoleren en afwerken van de gevels - Hulstsestraat 32 - openbaar onderzoek van 27/11/2023 t/m 26/12/2023

bekendmaking Strubbe

OMV

OMV/2023096092 - Steenhuyse Bvba - slopen van een bestaande woning en het bouwen van twee meergezinswoningen met ondergrondse kelder - herstarten openbaar onderzoek nav wijzigingsverzoek van 1/12/2023 tot en met 30/12/2023 

bekendmaking Steenhuyse

OMV

OMV/2023121624 - Casier Steven - Verlinde Nathalie - plaatsen van nieuwe carport en gesloten fietsenstalling + regularisatie overdek terras -  Hoogstraat 16 -openbaar onderzoek van 11/12/2023 tot en met 09/01/2024

bekendmaking Casier

OMV

OMV/2023148271- A3 Creations Bvba - Verbouwen woning - Bloemistenstraat 9 - openbaar onderzoek van 11/12/2023 tot en met 09/01/2024

bekendmaking A3Creations

OMV

2023116349 - Dekeyser Lore - bouwen van een garage - Roterijstraat 67 - openbaar onderzoek van 19/12/2023 tot en met 17/01/2024

bekendmaking Dekeyser

OMV

OMV/2023149987 – Deprez Joey – functiewijziging + verbouwingswerken – Marktplein 2 – openbaar onderzoek van 05/01/2024 t/m 03/02/2024

OMV

bekendmaking Deprez

OMV/2023129496 – Brouckaert Frederik - Verbouwen van een eengezinswoning, bouwen van garages en slopen bestaande toestand – Kortrijksestraat 160 – openbaar onderzoek van 05/01/2024 t/m 03/02/2024

OMV

bekendmaking Brouckaert

OMV/2023119410 – Voet Simon – bouwen tuinhuis – Sint-Michielsweg 24A – openbaar onderzoek van 09/01/2024 tot en met 07/02/2024

Bekendmaking Voet

OMV

OMV/2023081411 - Harbo Bvba - bouwen bedrijfsgebouwen na slopen bestaande bebouwing - Brugsesteenweg 161 -openbaar onderzoek van 17 januari 2024 tot en met 15 februari 2024 

bekendmaking Harbo

OMV

OMV/2023144915 - Forrez Vlaanderen NV - hernieuwing exploitatievergunning - update van de vergunde inrichtingen - Ringlaan 17 - openbaar onderzoek van 6 februari 2024 tot en mt 6 maart 2024

bekendmaking Forrrez

OMV

OMV/2023089182 - Edelweiss BV - bouwen van een carport bij een vergunde meergezinswoning - Leiestraat 12 - openbaar onderzoek van 9 februari 2024 tot en met 9 maart 2024

bekendmaking Edelweiss

OMV

OMV/2023154291 - Maesschalck Gilberte - verkavelen van een stuk grond - Rijksweg 5 - openbaar onderzoek van 9 februari 2024 tot en met 9 maart 2024

bekendmaking Maesschalck

OMV

OMV/2023156883 - Gerryn Killiën - Van Den Broeck Lien - verbouwen van een woning - Bavikhoofsestraat 58 - openbaar onderzoek van 13 februari 2024 tot en met 13 maart 2024

bekendmaking Gerryn

OMV

OMV/2023162386 - Andrei Cristinel - Grymonprez Silvia - slopen en herbouwen van een woning - Heirweg 41 - openbaar onderzoek van 13 februari 2024 tot en met 13 maart 2024

bekendmaking Andrei-Grymonprez

OMV

OMV/2023140172 - Deleersnyder Bjorn - verbouwen van een woning - Papaversstraat 34 - openbaar onderzoek van 13 februari 2024 tot en met 13 maart 2024

bekendmaking Deleersnyder

OMV

OMV/2023161323 - Delaere Cederic - verbouwen van een woning - Steenovenstraat 65 - openbaar onderzoek van 14 februari 2024 tot en met 14 maart 2024

bekendmaking Delaere

OMV

OMV/2023137730 - Bouw Paul Huyzentruyt NV - slopen van een vrijstaand magazijn - rooien van bomen - groepswoningbouw voor bouwen van 2 halfopen en 2 open eengezinswoningen met aanpalende carports - Meersstraat zn (deels Kuurne - deels Harelbeke) - openbaar onderzoek van 26/01/2024 t/m 24/02/2024

bekendmaking Huyzentruyt NV

OMV

OMV/2024004027 - Francoise Della Brida - isoleren van gevel en afwerken met spuitkurk - Hulstsestraat 48 - openbaar onderzoek van 17/02/2024 t/m 17/03/2024

bekendmaking Della Brida

OMV

OMV/2024007930 - Deborah Deschuymere - bouwen van een tuinhuis - Motestraat 9 - openbaar onderzoek van 23/02/2024 t/m 23/03/2024

bekendmaking

OMV

Ter inzage gelegde beslissingen van vergunningverlenende overheid Gemeente Kuurne

Alle ter inzage gelegde beslissingen kunnen digitaal geraadpleegd worden. In de zoekbalk kan je de gemeente invullen en aanduiden dat je enkel de ter inzage gelegde beslissingen wenst te zien.

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

Sommige projecten bevatten auteursrechtelijk beschermde plannen. Hierdoor zijn de plannen en de beslissing niet online beschikbaar. Het volledige dossier met de beslissing en de bijhorende plannen kan ingekeken worden in het gemeentehuis, na afspraak.

 

OMV/2023053885 - Constructis - bouwen van een appartementsgebouw - Luit. Gen. Gérardstraat thv 18 - voorwaardelijk vergund dd. 14/11/2023

bekendmaking Constructis

OMV/2023107224 - Bouckaert Jos - terrasoverkapping - Harelbeeksestraat 92 - voorwaardelijk vergund dd. 21/11/2023

bekendmlaking Bouckaert

OMV/2023125967 - Charcoal Cooking Benelux (Gusteaux) - waterzuivering - Leiemeersdreef 9 - voorwaardelijk vergund dd. 21/11/2023

bekendmaking Gusteaux

OMV/2023118823 - Christa Lambrecht - aanleg oprit + parkeerplaats + afsluiting - Renbaanlaan zn - vergund dd. 05/12/2023

bekendmaking Lambrecht

2023132249 - Fenaux Frédérique - slopen woning en berging - Brugsesteenweg 437 - voorwaardelijk vergund dd. 05/12/2023

bekendmaking Fenaux

OMV/202308532 – Beoyounes Abouzza – verbouwen woning – Elfde-julilaan 19 – voorwaardelijk vergund dd. 12/12/2023

bekendmaking Abouzza

OMV/2023130192 – Fluvius System Operations – bouwen hoogspanningscabine – Elfde-julilaan zn – voorwaardelijk vergund dd. 12/12/2023

bekendmaking Fluvius 

2023139341 – Evangelische Kerk Kortrijk – wijzigen 1° verdiep naar woongelegenheid cfr oorspronkelijke toestand voor 2013 – Kattestraat 27 – voorwaardelijk vergund dd. 12/12/2023

bekendmaking Evang Kerk

OMV/2023130558 – Licht en Elektro Bossuyt – slopen bestaande aanbouw en optrekken van nieuwe aanbouw – Roterijstraat 49 – voorwaardelijk vergund dd. 12/12/2023

bekendmaking Bossuyt

OMV/2023078861 – Tyre Repair Center – sloop + bouw bedrijfsloods en bandenherstelplaats – Kongostraat 104 – geweigerd dd. 12/12/2023

bekendmaking Tyre Repair Center

OMV/2023123593 – Van Laer An – bouwen pergola – Koolakker 22 – voorwaardelijk vergund op 19/12/2024

Bekendmaking Van Laer

OMV/2023086479 – Deschuymere Deborah – plaatsen tuinhuis – geweigerd op 19/12/2023

Bekendmaking Deschuymere

OMV_ 2023044135_VK182_7 – Bruno Carton (Dumobil) en Huyzentruyt Stephan (Groep Huyzentruyt) – bijstellen VK  voor loten loten 7, 8, 15, 16, 17 en 18 en loten 11,12,19 en 20, voorwaardelijk vergund op 19/12/2023

bekendmaking Dumobil-Huyzentruyt

OMV_2023107974 – Laurens Cuvelier-Chekhonadsikh – bouwen eengezinswoning – Meidoorn 5 – voorwaardelijk vergund dd. 09/01/2024

Bekendmaking Cuvelier

OMV/2023116160 – Julie Seys – plaatsen omheining – Nerviërsstraat 2 – voorwaardelijk vergund dd. 09/01/2024

Bekendmaking Seys

OMV/2023138259 – Sandra Demuynck – terrasoverkapping – Nieuwenhuyse 6 – voorwaardelijk vergund dd. 09/01/2024

bekendmaking Demuynck

OMG/2023122419 - Veerle Hellyn - aanleggen zwembad - Heilig Hartstraat 1 - voorwaardelijk vergund d. 16/01/2024

bekendmaking Hellyn

OMV/2023142221 - Vanhaverbeke Donald - wijzigen voorgevel kant Koning Leopold-III-straat - Harelbeeksestraat 65 - voorwaardelijk vergund dd. 16/01/2024

bekendmaking Vanhaverbeke

OMV/2022149183 - Jessica Duquesne - functiewijziging naar appartement eerste verdieping - Kerkstraat 3 - voorwaardelijk vergund dd. 23/01/2024

bekendmaking Duquesne

OMV/2023096092 - Steenhuyse Bvba en Fluvius - slopen van een bestaande woning en het bouwen van twee meergezinswoningen met ondergrondse kelder - Dageraadstraat 22 - geweigerd dd. 23/01/2024

bekendmaking Steenhuyse

OMV/2023133221 - Dries Vanderhaeghen - regulariseren van een verbouwde en uitgebreide eengezinswoning - Brugsesteenweg 217 - geweigerd dd. 23/01/2024

bekendmaking Vanderhaeghen

OMV/2023133378 - Farzan Faroudi - isoleren dak + suprimeren gevelopeningen met afwerking in crepi van achtergevel en zijgevel - Brugsesteenweg 58 - geweigerd dd. 30/01/2024

bekendmaking Faroudi

OMV/2023116349 - Lore Dekeyser - bouwen garage - Roterijstraat 67 - voorwaardelijk vergund dd. 30/01/2024

bekendmaking Dekeyser

OMV/2023126610 - Julie Bekaert - Stijn Vandevelde - verbouwen eengezinswoning met handelsruimte - Bavikhoofsestraat 46 - gedeeltelijk voorwaardelijk vergund

bekendmaking Bekaert-Vandevelde

OMV/2024001044 - Dries Vanderhaeghen - functiewijziging gelijkvloers naar woning - Kattestraat 27 - voorwaardelijk vergund dd. 06/02/2024

bekendmaking Vanderhaeghen

OMV/2023045648 - Biscuiterie Declercq - hervergunning en actualisering milieuvergunning - Noordlaan 22 - voorwaardelijk vergund dd. 06/02/2024

bekendmaking BiscuiterieDeclercq

OMV_2023084938 - Greta De Wolf - uitbreiden tuinhuis met overkapping - Steenezelstraat 16 - voorwaardelijk vergund dd. 13/02/2024

bekendmaking DeWolf

 

Beslissing door hogere overheid

Beslissing door Deputatie

 

Beslissing door Vlaamse Overheid

 

 

Beslissing door Deputatie na beroepsprocedure

 

Aktenames 

OMV/2023160099 – Zazai Imran – aktename van een overname van een exploitatie klasse 2 : het uitbaten van een handcarwash – Ter Ferrants 26 – aktename dd. 09/01/2024

Bekendmaking Zazai

OMV/2023165837 - Depaepe Davy - vervangen houten kepers dak - Brugsesteenweg 335A en 335B - aktename dd. 16/01/2024

bekendmaking Depaepe

OMV/2023135177 - Duma Forklifts - melding tot overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit (overname van een vergund liftenconstructiebedrijf) - Heirweg 121 - aktename dd. 06/02/2024

bekendmaking Duma