Speelstraat - aanvraag

Waar is de tijd dat je als kind altijd en ongeremd op straat kon spelen? Voor veel kinderen van vandaag is die tijd er nog nooit geweest. Dankzij een speelstraat zou hier verandering in kunnen komen!

Voorwaarden

Je straat kan een speelstraat worden als

 • Er een overheersend woonkarakter heerst
 • Je er maximum 50 kilometer per uur mag rijden
 • Er geen openbaar vervoer passeert
 • De helft van de bewoners akkoord is dat er een speelstraat komt

Periode

Een speelstraat kan ingericht worden tijdens schoolvakanties, op woensdag en tijdens het weekend, telkens op vaste, zelf te bepalen tijdstippen.

Regelgeving

Reglement speelstraat

Formulieren

Aanvraagformulier speelstraat

Extra informatie

Speelstraatverantwoordelijke

Je straat kan een speelstraat worden als 2 bewoners zich willen engageren om ‘speelstraatverantwoordelijke’ te worden. Deze mensen krijgen volgende verantwoordelijkheden:

 • Het aanvraagformulier indienen
 • Een bewonersenquête uitvoeren
 • Het plaatsen van de hekkens bij het begin en einde van een dagje speelstraat
 • Contactpersoon zijn voor de buren en de gemeente

Goed om te weten

 • Ook een korter deel van een straat kan speelstraat worden.
 • In een speelstraat mag speelinfrastructuur geplaatst worden.
 • Je krijgt een assortiment buitenspeelgoed in bruikleen van de gemeente Kuurne.
 • In een speelstraat blijven ouders verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Als niemand buiten speelt, vb. bij regenweer, kunnen de speelstraatverantwoordelijken beslissen om de speelstraat niet te laten doorgaan

Stap 1 - Aanvraag

De speelstraatverantwoordelijken dienen een aanvraagformulier in bij de vrijetijdsdienst, ten laatste 4 weken voor de start van het eerste speelstraatmoment.

Stap 2 - Onderzoek en advies

De vrijetijdsdienst en mobiliteitsdienst onderzoeken of voldaan is aan de voorwaarden.

Stap 3 - Bewonersenquête

De speelstraatverantwoordelijken nemen een bewonersenquête af.

Stap 4 - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de speelstraat.