Speelpleinwerking

Uitstap speelpleinwerking

We vliegen er in 2024 terug in met een vakantie vol speelplezier op ons speelplein!

Tijdens de paasvakantie en zomervakantie organiseren we dankzij onze animatoren een werking voor kleuters en lagere school kinderen!

START INSCHRIJVINGEN PAASVAKANTIE | MAANDAG 19 FEBRUARI 

START INSCHRIJVINGEN ZOMERVAKANTIE | ZATERDAG 23 MAART [online] - aan de balie vanaf maandag 25 maart 

De zomerbrochure verdelen we via Kuurnse scholen.

Zit je (klein)kind niet in een Kuurnse school? Dan kan je hieronder de brochure downloaden.

ZOMERBROCHURE 2024

Wat?

Onze speelpleinwerking is een gemeentelijke werking. We werken met een team van enthousiaste jongeren. Deze zetten zich vrijwillig in voor onze speelpleinwerking en jullie kinderen. In ruil ontvangen ze na de vakantie een vrijwilligersvergoeding.

De animatoren eens een bedanken met een schouderklopje of een dankwoordje is zeker welkom!

We werken met een gesloten werking, hiermee willen we zeggen dat de animatoren per leeftijdsgroep activiteiten voorzien. Het is niet de bedoeling dat kinderen een hele dag vrij spelen op ons speelplein. Hier zijn andere werkingen in de regio wel voor beschikbaar.

Dagelijks voorzien we wel in de opvangmomenten vrij spel. En wekelijks organiseren we voor de kinderen van het lager een keuze activiteit. Dan spelen kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar in groepjes samen.

Voor wie?

Bij ons kunnen schoolgaande kleuters (vanaf 3 jaar) en kinderen terecht op de speelpleinwerking. Zindelijk zijn is een must.

Vanaf het eerste kleuter tot en met het zesde leerjaar. Zit je kind in het eerste middelbaar en wil het toch nog deelnemen aan de activiteiten? Dan moet je vooraf contact opnemen met de verantwoordelijke. We bekijken wat mogelijk is om aan te sluiten bij de oudste groep. Maar met strikte regels, zodat het voor alle kinderen een leuke dag blijft.

GROEPVERDELING

Minipikino (eerste kleuter | 3 jaar)

Pikino (tweede en derde kleuter)

Spekuloos (eerste tot en met zesde leerjaar)

  • groep 1 - eerste en tweede lj
  • groep 2 - derde en vierde lj
  • groep 3 - vijfde en zesde lj

 

Locatie?

 

Jeugdcentrum Sint-Michiel

Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne

(Vrijetijdsdienst)

OPVANG voor kleuters en lager gaat door in de kleuterzone (schuin tegenover de vrijetijdsdienst).

Algemeen aanmeldingspunt bij deze zone voor alle kinderen die deelnemen aan onze werking.

De oprit van de vrijetijdsdienst is tijdens paas- en zomervakantie afgesloten voor auto's.

Best kom je te voet de oprit van de Boomgaardstraat op. Ook kan je via parking Nieuwenhuyse langs de achterkant van het jeugdcentrum ons te voet of met de fiets bereiken. Ook door het sportpark is het mogelijk om te voet of met fiets tot aan de speelpleinwerking te komen.

Kostprijs

8,00 EUR voor een volle dag.

Ochtend- en avondopvang, verzekering, materiaal, water, koekje en zwembeurten zijn inbegrepen in deze prijs.

GEEN WARME MAALTIJDEN MEER

In 2024 gaan we geen warme maaltijden meer aanbieden. Kinderen kunnen enkel nog boterhammen eten.

Vergeet niet om een lunchpakket met je (klein)kind mee te geven! Een herbruikbare fles is ook altijd handig, dan kunnen we ze altijd fris water aanbieden.

UITSTAPPEN

De kostprijs voor een uitstap staat meegerekend in Kwandoo. Dit is afhankelijk van de inkomprijs en het eventuele busvervoer.

Het is niet mogelijk om op de dag van een uitstap naar de gewone werking te komen. Ook is het niet mogelijk om bij een andere groep aan te sluiten die ter plaatse blijft.

Tijdens de paasvakantie organiseren we geen uitstappen.

De uitstappen van de zomervakantie ontdek je hier binnenkort.

ZWEMMEN

De kostprijs van het zwemmen is inbegrepen in de deelnameprijs.

Op donderdag trekken de kleuters van pikino (tweede en derde kleuter) naar het zwembad om op kleutermaat te zwemmen.

Op vrijdag gaat de lagere school (spekuloos) naar het zwembad!

Vergeet zwemgerief en eventuele bandjes niet!

Als er een week geen zwemmen is kan je dat vernemen via briefjes en op onze facebook pagina Speelpleinwerking Kuurne!

Openingsuren speelpleinwerking

Er is speelpleinwerking op weekdagen in de paas- en zomervakantie, opgelet we hebben enkele sluitingsdagen (feestdagen/brugdagen) + twee weken verlofperiode eind juli/begin augustus.

Gelieve je altijd aan te melden bij het onthaalpunt bij de opvangzone. Ook bij het afhalen van de kinderen kan je hier terecht met vragen.

  • 07u00-08u30: OCHTENDOPVANG (opvang in kleuterzone)
  • 08u00-08u30: DAGINSCHRIJVINGEN (Bancontact/Payconiq - vooraf registratie in Kwandoo verplicht)
  • 08u30: START ACTIVITEITEN - laatkomers kunnen geweigerd worden
  • 16u30: einde activiteiten
  • 16u30-17u00: opvang in eigen groep
  • 17u00-18u00: AVONDOPVANG (opvang in kleuterzone)
  • GELIEVE DE UREN TE RESPECTEREN, laatkomers worden geweigerd.

 

Onze werking is gesloten

PAASVAKANTIE

Maandag 1 april (Paasmaandag).

ZOMERVAKANTIE

Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag).

Tussen 22 juli en 2 augustus (sluitingsperiode).

Donderdag 15 en vrijdag 16 augustus.

 

Inschrijven & betalen

VOORAF INSCHRIJVEN IS AANGERADEN 

Je kind kan enkel van de ochtendopvang genieten bij vooraf inschrijvingen.

Ook is de wachtrij veel kleiner als je vooraf ingeschreven bent.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we de inschrijvingen stopzetten.

KWANDOO is ons inschrijvingsprogramma. Je kan gemakkelijk (na registratie) thuis je kinderen inschrijven voor de gewenste dagen op het speelplein. Ook kan je langskomen aan de balie van de vrijetijdsdienst om je kinderen in te schrijven.

ONLINE

Als je online inschrijft zal je meteen doorverwezen worden naar de online betaalpagina. Hier moet je meteen overgaan naar betaling, indien je dit niet doet zal de inschrijving automatisch geschrapt worden. Kan je niet online betalen dan moet je inschrijven aan de balie van de vrijetijdsdienst.

BALIE VRIJETIJDSDIENST

Je kan vooraf inschrijven aan de balie van de Vrijetijdsdienst. Dit enkel tijdens openingsuren van de dienst (ma / woe / vr 09u00-12u00/14u00-18u00)

Betalen in de vrijetijdsdienst kan alleen met bancontact of payconiq!

Het is niet mogelijk om cash te betalen in de vrijetijdsdienst.

Problemen bij registratie en inschrijven? Neem contact op met de vrijetijdsdienst.

Zit je in een financieel moeilijke situatie neem contact op met vrijetijdsdienst dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen voorafgaand aan de activiteit, na schriftelijke melding (of via email aan vrijetijdsdienst@kuurne.be).

Annuleren door ziekte:

Meld dit ten laatste voor 09u00 aan de vrijetijdsdienst (via mail vrijetijdsdienst@kuurne.be).

Terugbetalingen zullen maandelijks gebeuren. Zorg dat je rekeningnummer correct doorgegeven werd. Dit kan je zelf aanpassen op je Kwandoo profielpagina.

Gesloten?

Tijdens de weekends is er geen werking.

Ook op paasmaandag zijn we gesloten.

Zomervakantie:

data volgen nog!

 

 

Registreer