Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

De Vlaamse wetgeving schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid een protocol moet worden opgemaakt. De betrokken partijen of verwerkingsverantwoordelijken leggen hierin enkele zaken vast met betrekking tot hun samenwerking en het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit om aan te tonen dat aan de principes van de GDPR/AVG voldaan is. Alle partijen zijn verplicht de protocollen op hun respectievelijke websites te publiceren.

 Meer informatie over protocollen kan je vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Bijlagen

Protocol Pz Vlas Kuurne quarantainehandhaving

ROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN PROVINCIEGOUVERNEUR WEST-VLAANDEREN EN GEMEENTE KUURNE - in het kader van het project rivierherstel Leie en meander