Samenstelling Bijzonder comité sociale dienst

Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2019 is ook het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vergadert in besloten zitting en neemt enkel beslissingen over individuele dienst-en hulpverlening. Het BCSD geeft advies en bekrachtigt de dringende steun verleend door de voorzitter.

Voorzitter

Leden

  • Geert Blomme
  • Johan Schietgat
  • Carine Debrouwere
  • Kirsten Coucke
  • Anthony Dewaele
  • Lawrence Bouckaert