Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, vier schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De gemeenteraad kiest de schepenen uit haar eigen leden. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. De schepenen leggen de eed af in handen van de burgemeester. De Vlaamse Regering benoemt de burgemeester. De burgemeester legt de eed af in handen van de Vlaamse Regering.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert iedere dinsdagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen.

Burgemeester

Algemeen directeur