Leieslag

Eén van de bloedigste episoden in de geschiedenis van Kuurne, is ongetwijfeld de “Slag aan de Leie” tijdens de meidagen van 1940..bij het begin van een vier jaren durende oorlog

Diegenen die het allemaal hebben meegemaakt, behoren nu al tot de categorie van de senioren !!! Heeft het dus nog zin om herinnerd te worden aan deze droevige periode ???

Na oorlog kwam vrede en de jongeren zijn er in opgegroeid. Dat verleden is dood en begraven zeggen ze en
“we moeten naar de toekomst kijken”. Inderdaad, maar hebben onze soldaten dan voor die toekomst niet gevochten aan de Leie !!!

Het staat U vrij, dierbare lezer, al of niet terug te denken aan  DE MEIDAGEN VAN 1940….een ding staat vast, de meer dan honderd jonge Belgische soldaten die te Kuurne aan de boorden van de Leie gesneuveld zijn mogen niet vergeten worden. Zij hadden hun leven veil voor onze vrijheid !!!    

De zin van de herdenking van de Leieslag blijft onveranderd: hulde brengen aan de heldhaftige weerstand van onze jonge soldaten, aan alle oorlogsslachtoffers, en een engagement om ons allen meer en meer voor vrede onder alle volkeren in te zetten.

Leieslagherdenking

1945
Kleine sobere plechtigheid aan de Leie, met enkele legerofficieren, burgemeester Constant Deylgat en bestuursleden van de oud-strijders.

1947
Eerste Officiële Herdenking van de “Slag aan de Leie”
10.00 u. Ontvangst op het gemeentehuis van Generaal Gerard en de vertegenwoordiger van de Prins-Regent. Overhandiging van de nieuwe vlag aan de Oud-strijders 1914-18 en 1940-45
10.30 u. Op de Marktplaats, Mis in open lucht door Legeraalmoezenier Houlaert, sermoen en vlaggenwijding.

Na de mis: hulde aan de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers der gemeente.Onthulling van het gedenkteken aan de Leie, met bloemenhulde door de maatschappijen en schoolkinderen.
13.00 u. Banket
15.15 u. Vorming van de stoet in de Roterijstraat en Kortrijkstraat. De sirene zal de start aankondigen.
15.30 u.  In beweging zetten van de stoet met maatschappijen en vlaggen. Defilé aan de beide monumenten en voor de overheid. Spreekbeurten door de makkers Fred Wallecan uit Menen en André Denhaerinck uit Waregem.
18.30 u. Op de kiosk op de Marktplaats: Muziekconcert door de Harmonie van de Nationale Strijdersbond uit Moeskroen, de Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Lauwe en Moed en Vlijt uit Kuurne.
’s Avonds: Verlichting van beide monumenten en prachtig Kunstvuurwerk op Plaats der Weggevoerden.
Ontvangst op het gemeentehuis van de overheden, en de vertegenwoordiger van de Prins-Regent.

1950
Herdenking met vertegenwoordiger van de Koning Kolonel Graaf André de Meeus d’Argenteuil, Generaal Gerard, Majoor Bouckaert 12e Linie, Aalmoezenier Manaut.
Tijdens de Huldezitting werd het Ereburgerschap toegekend aan Gen. Ivan Gerard.

1957
Herdenking aan het Leiemonument en opening van de Twaalfde Liniestraat.

1958
Grootse Optocht naar het Leiemonument met herdenkingsplechtigheden en bloemenhulde.
Onthulling van het NIEUW  OORLOGSMONUMENT voor de gesneuvelden van Kuurne uit beide wereldoorlogen en de in ballingschap gestorven zivielarbeiders uit de oorlog 1914-18.

1968
Optocht naar beide oorlogsmonumenten. Onthulling van de gedenksteen Gen. Ivan Gerard. Blazen van de Last Post voor de overleden Generaal. Neerleggen 12 rode rozen door Mevr. Ivan Gerard

1980
Veertig jaar na de slag aan de Leie, herdenking in aanwezigheid van Kolonels Babette, Farcy, Adriaensen, Massart, Hernoë, Gillet, Antheunissen (Comm. 12e L.) opgeluisterd door de militaire muziekkapel van de Binnenlandse Strijdkrachten.